جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی (SLS) - مقالات آماده انتشار