تحلیل شعار دقیقه 25 بازیهای باشگاه تراکتور تبریز

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی ، گروه مدیریت ورزشی

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز

چکیده

در تحقیقات حوزه ورزش به بحث طرفداری فوتبال زنان نسبت به طرفداری ‌فوتبال مردان توجه کمی ‌شده‌است. اگر چه در ورزش کشورهایی‌هم چون انگلیس و دانمارک و استرالیا در مورد طرفداری-فوتبال زنان پژوهش هایی‌انجام شده است ولی‌در اکثر کشورها در حوزه‌طرفداری زنان مشکلاتی-وجود دارد که کشور ایران از جمله‌این کشور ها می‌باشد. بنابراین، هدف تحقیق حاضر تحلیل شعار دقیقه 25 بازی‌های‌باشگاه تراکتور تبریز می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش شناسی‌ پژوهش؛ اکتشافی ‌و مبتنی‌ بر مطالعات کیفی ‌بوده و روش پژوهش ‌آن بر مبنای‌تحلیل مضمون یا تم است. به این معنی‌که تحلیل داده‌های‌گردآوری شده طی مصاحبه‌ها، بر اساس روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. بدلیل نحوه‌ ‌پراکندگی ‌و عدم مشخص بودن دسترسی ‌از روش نمونه-گیری ‌هدفمند ‌استفاده شد. در نهایت مضامین سازمان دهنده تحت چهار گروه؛ ساختار، نهاد، قواعد دلالت، منابع سلطه استخراج شدند. همچنین می‌توان به عوامل تاثیرگذار در شعار دقیقه 25 به فرهنگ سازی در استادیوم های ورزشی (آموزش طرفداران، مشخص نمودن وظایف طرفداری در فوتبال حرفه ای وآشنایی با فرهنگ فوتبال) اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Slogan of 25 minutes of Tabriz Tractor Club games

نویسندگان [English]

  • Mohammad hasanporbenedig 1
  • Fateme abdavi 3
1 university of tabriz
3 University of tabriz
چکیده [English]

In sports research, little attention has been paid to the discussion of advocating for women's football over advocating for "men's soccer." Although research has been conducted on sports advocacy in sports in countries such as the United Kingdom, Denmark, and Australia, there are problems in the field of advocacy for women in most countries, including Iran. Therefore, the purpose of this study is to analyze the slogan of 25 minutes of games Tabriz Tractor Club. The present research is exploratory and based on qualitative studies and its research method is based on content analysis. This means that the data analysis collected during the interviews was analyzed based on the content analysis method. Targeted sampling method was used due to dispersion and lack of accessibility. Finally, organizing themes under four groups; Structure, institution, rules of signification, sources of domination were extracted. We can also mention the influential factors in the slogan of 25 minutes to create culture in sports stadiums (training fans, defining the duties of support in professional football and getting acquainted with football culture).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slogan
  • Advocacy
  • Football
  • Women