خبر فوری 

نشریه جامعه شناسی ورزش مجوز ورود به ISC را از تاریخ 1399/1/1 دریافت نمود

 

اطلاعیه مهم 

بدینوسیله به استحضار می رساند که عنوان نشریه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی  از تاریخ 1399/1/1 به جامعه شناسی ورزش تغییر نام پیدا کرد. 

 

ورزش یکی از مهمترین موضوعاتی است که ذهن اندیشمندان حوزه های مختلف، بویژه جامعه شناسی را به خود مشغول کرده است. با توجه به اهمیت روزافزون ورزش و تاکیدات مسئولین عالی نظام و در راس آن مقام معظم رهبری، نشریه جامعه شناسی ورزش دانشگاه تبریز به منظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی، کمک به مسئله‌یابی و حل مسایل علمی و ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن.

 

نویسندگان محترم لطفا جهت نگارش مقاله خود، قسمت راهنمای نویسندگان را حتما مطالعه فرمایید و برای تنظیم فایل نهایی از قالب مقاله استفاده نمایید.

 

دانلود مقاله از سایت دو فصلنامه رایگان می باشد.

 

نشریه پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل داده سازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد

  هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستورالعمل کمیته اخلاق

چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

 

پیرو آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌ منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، دو فصلنامه جامعه شناسی ورزش از نرم‌افزار همسان یاب استفاده می‌نماید. لذا ارسال گزارش سامانه همانند جو یا سمیم نور الزامی می باشد. بنابراین ضرورت دارد که نویسندگان در یکی از این دو سامانه که در صفحه اصلی نیز در سمت چپ نمایش داده شده است ثبت نام کرده و فرم تایید مقاله خود را قبل از ارسال به مجله دریافت کرده و همراه با فرمهای لازم برای نشریه ارسال نمایند.

 

 لطفاً پیش از ارسال مقاله نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و پرسش های متداول را

مطالعه نمایید .

مقالات ارسالی لطفا طبق راهنمای نویسندگان تدوین شوند. در غیر این صورت فقط یکبار برای اصلاح به نویسندگان بازگردانده خواهد شد.

 

نویسندگانی که قصد ارسال مقاله به این دوفصلنامه را داشته باشند، باید هنگام ارسال فایل اصلی فرمهای تعهدنامه، تعارض منافع، رعایت حق کپی و مشخصات نویسندگان را نیز تکمیل و ارسال کنند. 

 

این دو فصلنامه از بررسی مقالات خارج از ضوابط مندرج در سامانه نشریه معذور است. 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 1-315 

نقش ورزش در توسعه رفتارهای اخلاقی و فرهنگی

صفحه 75-95

سیاوش خداپرست؛ وحید بخشعلی پور؛ عباس اکبرخواه


تعداد مقالات ارسال شده 428
تعداد مقالات پذیرفته شده 87
تعداد مقالات رد شده 142

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان