سبک زندگی یکی از مهمترین موضوعاتی است که ذهن اندیشمندان حوزه های مختلف، بویژه جامعه شناسی  و مدیریت را به خود مشغول کرده است. با توجه به اهمیت روزافزون سبک زندگی و تاکیدات مسئولین عالی نظام و در راس آن مقام معظم رهبری، نشریه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دانشگاه تبریز به منظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی، کمک به مسئله‌یابی و حل مسایل علمی و ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن

نویسندگان محترم لطفا جهت نگارش مقاله خود، قسمت راهنمای نویسندگان را حتما مطالعه فرمایید و برای تنظیم فایل نهایی از قالب مقاله استفاده نمایید.

 

دانلود مقاله از سایت دو فصلنامه رایگان است

 

این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند

 

نشریه پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل داده سازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد

  هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستورالعمل کمیته اخلاق

چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

 

 نشریه در بررسی مقالات از سامانه مشابهت یاب استفاده می نماید

 

 لطفاً پیش از ارسال مقاله نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و پرسش های متداول را

مطالعه نمایید .

مقالات ارسالی لطفا طبق راهنمای نویسندگان تدوین شوند در غیر این صورت فقط یک

بار، برای اصلاح به نویسنده بازگردانده می شود.

 

این دو فصلنامه از برررسی مقالات خارج از ضوابط مندرج در سامانه نشریه معذور است.

 

 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-116 

1. رابطۀ ادراک تصویر بدنی، شاخص تودۀ بدنی و فعالیت بدنی در زنان سالمند

صفحه 1-29

کوثر عباس پور؛ زهرا فتحی رضایی؛ حجت زمانی؛ مینا کشاورز؛ امیر قیامی