کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 7
تاثیر یک ماه فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی معتادان تحت درمان

دوره 7، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 92-111

یعقوب بدری آذرین؛ محمد موسائی؛ معصومه حضرتی اطهر


رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مورد مطالعه: شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل)

دوره 3، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 119-155

فاروق امین مظفری؛ میرمصطفی سیدرنجبرسقزچی؛ هادی بهاری؛ علی موذن عموقین


فراتحلیل پژوهش‌های کیفیت زندگی شهری و روستایی در ایران

دوره 2، شماره 7، آذر 1395، صفحه 129-164

صمد رسول زاده اقدم؛ صمد عدلی پور؛ احمد رمضانی