دوره و شماره: دوره 6، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-21 
11. اولویت‌بندی خدمات بیمه ورزشی در جلب رضایت ورزشکاران آسیب دیده

صفحه 313-330

عباس شکیبی راد؛ سمانه صفری حسن‌آبادی؛ فهیمه نجفی علمدارلو؛ کاظم سیف پور


12. بررسی ابعاد فساد و ناهنجاری حاکم بر ورزش قهرمانی

صفحه 331-354

سیاوش خداپرست؛ وحید بخشعلی پور؛ فاطمه منفرد فتیده


13. بررسی چالش‌های راهیابی بازیکنان رده‌های پایه استان سمنان به تیم‌های ملی فوتبال

صفحه 355-374

وحید صمیمی؛ عباس سیف الهی؛ فاطمه مرادی برزل آباد؛ آرزو محمدزاده؛ حسام صفخانی