دوره و شماره: دوره 7، شماره 17، شهریور 1400 
6. تأثیر سبک زندگی بر رفتار خرید آنی گردشگران ورزشی

صفحه 112-122

حجت حاجی پور؛ عماد الدین پورصفر طبالوندانی؛ طیبه عبدالی؛ محسن صادقی


9. اولویت‌بندی خدمات بیمه ورزشی در جلب رضایت ورزشکاران آسیب دیده

صفحه 154-166

عباس شکیبی راد؛ سمانه صفری حسن‌آبادی؛ فهیمه نجفی علمدارلو؛ کاظم سیف پور


10. بررسی ابعاد فساد و ناهنجاری حاکم بر ورزش قهرمانی

صفحه 167-184

سیاوش خداپرست؛ وحید بخشعلی پور؛ فاطمه منفرد فتیده


11. بررسی چالش‌های راهیابی بازیکنان رده‌های پایه استان سمنان به تیم‌های ملی فوتبال

صفحه 185-198

وحید صمیمی؛ عباس سیف الهی؛ فاطمه مرادی برزل آباد؛ آرزو محمدزاده؛ حسام صفخانی