نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرتریت روماتوئید بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و احساس گناه در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 207-245]
 • آسیب های اجتماعی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر آسیب‌های اجتماعی کاربران ورزشکار در دوران کووید-19 [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 71-88]
 • آگاهی از حقوق شهروندی مطالعه جامعه‌شناختی میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و تأثیر آن بر سبک سلامت زیست محیطی (مورد مطالعه: شهروندان تبریز) [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 65-99]
 • آمادگی جسمانی پیش بینی اضطراب اجتماعی و آمادگی روانی بدمینتون بازان ماهر به‌وسیلۀ آمادگی جسمانی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 114-130]
 • آمادگی جسمانی ارزیابی اثربخشی ورزش صبحگاهی بر سلامت روانی و برخی عوامل آمادگی جسمانی شهروندان شهرستان مرند [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 170-189]
 • آمایش بررسی وضعیت آمایش سرزمین در رشته‌های ورزشی منتخب مدال‌آور در ایران [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 1-31]
 • آمایش سرزمین بررسی وضعیت آمایش سرزمین در رشته‌های ورزشی منتخب مدال‌آور در ایران [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 1-31]
 • آموزش بررسی نقش شبکه تلویزیونی ورزش بر مشارکت ورزشی مردم [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 47-69]
 • آموزشی تبیین چالش‌های ورزش آموزشی کشور با تأکید بر جهت‌دهی سبک زندگی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 125-139]
 • آموزش از طریق سیستم واقعیت افزوده بررسی اثربخشی آموزش از طریق سیستم واقعیت افزوده بر عمکلرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 1-18]
 • آموزش شهروندی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی (با تأکید برسبک زندگی و فرهنگ شهروندی) مطالعه موردی: شهروندان شهرهای آران و بیدگل و کاشان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 201-232]
 • آموزش عالی نقش توانمندسازی در تبیین توسعه پایدار (موردمطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 329-375]
 • آنالیز پدیدارشناسی تفسیری خام‌گیاه‌خواری به مثابه سبک زندگی پژوهشی پدیدارشناختی در میان اعضای انجمن تغذیه طبیعی شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 245-295]
 • آنومی مجازی مطالعه جامعه‌شناختی رابطه بین آنومی و نگرش به سبک زندگی نامناسب در فضای مجازی (موردمطالعه: شهروندان ۱۸ تا ۶۴ سال شهر یزد) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 123-161]

ا

 • اﺛﺮﺑﺨﺸﻲﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ نقش میانجی تسهیم دانش در رابطه بین رهبری اﺷﺘﺮاﻛﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲﻛﺎرﮔﺮوهی(مطالعه موردی: کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 62-76]
 • ابزارها بررسی رابطه‌ی جهانی شدن با سبک زندگی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 139-174]
 • ابعاد شخصیت بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و احساس گناه در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 207-245]
 • ابعاد فساد بررسی ابعاد فساد و ناهنجاری حاکم بر ورزش قهرمانی [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 167-184]
 • اجتماعی-فرهنگی مدل‌سازی معادلات ساختاری اثرپذیری محیط اطراف از مؤلفه‌های توسعه پایدار ورزشگاه‌ها [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 109-135]
 • احادیث مطالعه جامعه‌شناختی رابطه سبک زندگی و جمعیت جوان و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی با تأکید بر قرآن و حدیث [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 101-133]
 • احساسات جامعه‌شناسی احساسات و رفتارهای نشاط‌بخش مبتنی بر پاداش روش ترکیبی در بین شهروندان شهر مشهد [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 249-311]
 • احساس امنیت بررسی احساس امنیت در فضای عمومی با تأکید بر سبک زندگی مخاطره آمیز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-28]
 • احساس گناه بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و احساس گناه در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 207-245]
 • ادارات تربیت‌بدنی تبیین الگوی کاهش فساد اداری از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات، شفافیت و سلامت سازمانی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 147-166]
 • ادارات ورزش و جوانان نقش میانجی تسهیم دانش در رابطه بین رهبری اﺷﺘﺮاﻛﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲﻛﺎرﮔﺮوهی(مطالعه موردی: کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 62-76]
 • اداره کل استاندارد رابطه بین سبک های مدیریتی با رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان اداره کل استاندارد [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 1-26]
 • اراک مطالعه رابطه بین فناوری های اطّلاعاتی و ارتباطی و مصرف گرایی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 287-327]
 • ارتباط اجتماعی تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی (دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت حیدریه) [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 143-192]
 • ارزش بررسی تأثیر ارزش‌ها بر سلامت اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: جوانان 15 تا 29 سال استان آذربایجان‌شرقی) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 87-128]
 • ارزش‌یابی ارزش‌یابی معیارهای هویت اسلامی- دینی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی از منظر مقام معظم رهبری در محتوای برنامة درسی رشته‌های علوم انسانی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 177-211]
 • ارزش‌های شوارتز بررسی تأثیر ارزش‌ها بر سلامت اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: جوانان 15 تا 29 سال استان آذربایجان‌شرقی) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 87-128]
 • ارزش‌ها و سبک زندگی رابطه ارزش‌ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 70-91]
 • ارزش ویژه برند بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی با ارزش ویژه برند پوشاک و تجهیزات ورزشی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 1-30]
 • ارومیه تحلیل جامعه شناختی سنجش شاخص های سرمایه فرهنگی و عوامل موثر برآن ( مطالعه موردی جوانان 20 تا 34 ساله شهر ارومیه) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 175-222]
 • ازدواج سفید ازدواج سفید؛ انگیزه‌ ها و زمینه ‌ها [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 189-249]
 • استان آذربایجان غربی رویکرد معادلات ساختاری در تبیین تأثیر مدیریت زنجیرة تأمین بر بهبود عملکرد اماکن ورزشی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 40-61]
 • استرس رقابتی تأثیر تمرینات EFT بر روی استرس دانشجویان دانشگاه افسری امام علی هنگام حضور در میدان تیر [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 399-413]
 • اشتغال غیر رسمی سبک‌های ذهنی و محیطی اشتغال در بین زنان شاغل در بخش غیر رسمی (مورد مطالعه پاساژهای شهر همدان) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 175-219]
 • اشتغال ویترینی سبک‌های ذهنی و محیطی اشتغال در بین زنان شاغل در بخش غیر رسمی (مورد مطالعه پاساژهای شهر همدان) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 175-219]
 • اشکال فساد بررسی ابعاد فساد و ناهنجاری حاکم بر ورزش قهرمانی [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 167-184]
 • اضافه‌وزن بررسی نقش پیش بینی کنندگی سازوکارهای عصبی عضلانی با تعادل پویا در سبک زندگی مردان دارای اضافه‌ وزن [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 43-63]
 • اضطراب تأثیر تمرینات EFT بر روی استرس دانشجویان دانشگاه افسری امام علی هنگام حضور در میدان تیر [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 399-413]
 • اضطراب پیش بینی اضطراب ناشی از کرونا و کیفیت زندگی در دوران پاندمی کووید-19 بر اساس میزان مشارکت و حجم و شدت تمرینات ورزشی و ترکیب بدنی [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 20-40]
 • اضطراب ورزشی بررسی تمرینات تصویرسازی و ذهن آگاهی بر اضطراب ورزشی دانش‌آموزان پسر 10 -15 سال [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 32-46]
 • اعتیاد تحلیل تجارب زیسته زنان مصرف‌کننده مواد به‌واسطه سالن‌های زیبایی و ورزشی: پژوهش کیفی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 163-217]
 • اعتیاد بررسی نقش مشارکت در ورزش های گروهی و انفرادی در کیفیت زندگی بیماران بهبودیافته از اعتیاد [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 241-259]
 • اعتبارات تبیین عوامل مؤثر بر رفتارهای مسئولانه زیست‌محیطی [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 63-85]
 • اعتماد اجتماعی تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی (دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت حیدریه) [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 143-192]
 • اعتماد اجتماعی و شبکه های اجتماعی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مورد مطالعه: شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل) [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 119-155]
 • اعضاء هیئت‌علمی تربیت‌بدنی بررسی نقش سبک زندگی اعضای هیئت‌علمی تربیت‌بدنی در الگوپذیری دانشجویان برای گذران صحیح اوقات فراغت [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 211-224]
 • افسردگی تأثیر خود مراقبتی بر افسردگی و کیفیت زندگی ورزشکاران در دوران بازنشستگی [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 137-152]
 • اقتصادی مدل‌سازی معادلات ساختاری اثرپذیری محیط اطراف از مؤلفه‌های توسعه پایدار ورزشگاه‌ها [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 109-135]
 • اقناع بررسی رابطه بین میزان مصرف رسانه‌های ارتباط جمعی و مصرف‌گرایی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 177-210]
 • الزامات تبیین عوامل مؤثر بر رفتارهای مسئولانه زیست‌محیطی [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 63-85]
 • الگوپذیری بررسی نقش سبک زندگی اعضای هیئت‌علمی تربیت‌بدنی در الگوپذیری دانشجویان برای گذران صحیح اوقات فراغت [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 211-224]
 • الگو های فراغتی مطالعه کیفی سبک های فراغتی جوانان شهر شیراز [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 35-70]
 • اماکن ورزشی رویکرد معادلات ساختاری در تبیین تأثیر مدیریت زنجیرة تأمین بر بهبود عملکرد اماکن ورزشی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 40-61]
 • اماکن ورزشی بسترسازی کیفیت بهینه خدمات مبتنی بر درجه‌بندی سالن‎‌های ورزشی (مورد مطالعه سالن پورشریفی تبریز) [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 97-123]
 • اماکن ورزشی ارزیابی کیفیت خدمات اماکن ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرهای بناب، مراغه، عجب شیر و ملکان بر اساس مدل سروکوال [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 205-223]
 • امنیت بررسی و تحلیل وضعیت امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس مدل عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاه‌های فوتبال ایران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 27-51]
 • امنیت غذایی علل جامعه‌شناختی سیاسی ناایمنی غذایی در آمریکا و چین [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 103-137]
 • ایمنی غذای علل جامعه‌شناختی سیاسی ناایمنی غذایی در آمریکا و چین [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 103-137]
 • انتظارات تبیین عوامل مؤثر بر رفتارهای مسئولانه زیست‌محیطی [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 63-85]
 • انتظارات از نقش بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق در میان زوجین شهر کاشان [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 119-151]
 • انجمن تغذیه طبیعی خام‌گیاه‌خواری به مثابه سبک زندگی پژوهشی پدیدارشناختی در میان اعضای انجمن تغذیه طبیعی شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 245-295]
 • اینرسی سازمانی اثر اینرسی سازمانی بر سایش اجتماعی و تنبلی اجتماعی دبیران تربیت بدنی استان تهران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 53-73]
 • اینستاگرام بررسی جامعه‌شناختی سبک زندگی با تأکید بر شبکه اجتماعی اینستاگرام در سال 97 [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 137-167]
 • انسجام بررسی تأثیر ارزش‌ها بر سلامت اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: جوانان 15 تا 29 سال استان آذربایجان‌شرقی) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 87-128]
 • انسجام اجتماعی مقایسه‌ی وضعیت سلامت اجتماعی در میان زنان بارور و نابارور [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 67-97]
 • انگیزه خرید شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه مشتریان از خرید کالای ورزشی دست‌دوم در ایران [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 71-101]
 • اوقات فراغت تأثیر دینداری بر سبک‌زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 103-132]
 • اوقات فراغت بررسی برخی از عوامل مؤثر بر سبک زندگی دانشجویان [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 29-66]
 • اوقات فراغت بررسی عوامل مرتبط با سبک زندگی (مورد مطالعه : جوانان 29 -15 ساله شهر مریوان) [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 71-117]
 • اوقات فراغت مطالعه کیفی سبک های فراغتی جوانان شهر شیراز [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 35-70]
 • اوقات فراغت تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی از طریق اوقات فراغت در بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 188-204]
 • اوقات فراغت مطالعه عوامل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف قلیان (مورد مطالعه جوانان 17 تا 35 ساله شهر تهران) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 261-310]
 • اوقات فراغت تحلیل رابطۀ سبک زندگی با کاهش باروری (مورد مطالعه: زنان 15 تا 49 ساله شهر اهواز) [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 401-438]
 • اوقات فراغت طراحی مدل نقش سرمایه اجتماعی بر اوقات فراغت زنان با تأکید بر فعالیت های ورزشی [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 199-216]
 • اولیا راهکارهای شاداب سازی مدارس بر اساس رویکردهای تربیت‌بدنی (مطالعه موردی: مدارس متوسطه دوم شهرستان آران و بیدگل) [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 260-277]

ب

 • باروری تحلیل رابطۀ سبک زندگی با کاهش باروری (مورد مطالعه: زنان 15 تا 49 ساله شهر اهواز) [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 401-438]
 • باشگاه‌های ورزشی بررسی چالش‌های راهیابی بازیکنان رده‌های پایه استان سمنان به تیم‌های ملی فوتبال [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 185-198]
 • بدمینتون بازان ماهر پیش بینی اضطراب اجتماعی و آمادگی روانی بدمینتون بازان ماهر به‌وسیلۀ آمادگی جسمانی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 114-130]
 • بیرجند تحلیل رابطه سلامت اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 155-200]
 • بررسی جامعه‌شناختی بررسی جامعه‌شناختی سبک زندگی با تأکید بر شبکه اجتماعی اینستاگرام در سال 97 [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 137-167]
 • برنامة درسی ارزش‌یابی معیارهای هویت اسلامی- دینی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی از منظر مقام معظم رهبری در محتوای برنامة درسی رشته‌های علوم انسانی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 177-211]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک تدوین ماتریس برنامه‌ریزی کمی استراتژیک توسعۀ ورزش قهرمانی (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی) [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 31-68]
 • برنامه های آموزشی تعیین تاثیر سلسله برنامه های آموزشی و فرهنگی "سبک زندگی" سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد بر سبک زندگی شرکت کنندگان [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 235-253]
 • برند بودن کالا مطالعۀ جامعه‌شناختی تصویر ذهنی مطلوب و عوامل مرتبط با آن در بین مشتریان (مورد مطالعه: شهروندان بالای 18 سال کرمانشاه) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 201-240]
 • برند ورزشی گرایش به برندهای ورزش مبتنی بر تجربه مصرف در بین زنان [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 1-26]
 • بیمه اولویت‌بندی خدمات بیمه ورزشی در جلب رضایت ورزشکاران آسیب دیده [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 154-166]
 • بیمه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت ورزشکاران از کیفیت خدمات بیمه ورزشی [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 225-240]
 • بیمه ورزشی اولویت‌بندی خدمات بیمه ورزشی در جلب رضایت ورزشکاران آسیب دیده [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 154-166]
 • بیمه ورزشی بررسی عوامل مؤثر بر رضایت ورزشکاران از کیفیت خدمات بیمه ورزشی [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 225-240]
 • بهزیستی اجتماعی تأثیر بهزیستی اجتماعی بر فرسایش شغلی دبیران تربیت‌بدنی شهر تبریز [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 225-236]
 • بی هنجاری مطالعه جامعه‌شناختی رابطه بین آنومی و نگرش به سبک زندگی نامناسب در فضای مجازی (موردمطالعه: شهروندان ۱۸ تا ۶۴ سال شهر یزد) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 123-161]

پ

 • پایبندی دینی مطالعه عوامل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف قلیان (مورد مطالعه جوانان 17 تا 35 ساله شهر تهران) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 261-310]
 • پایبندی دینی بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق در میان زوجین شهر کاشان [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 119-151]
 • پاداش جامعه‌شناسی احساسات و رفتارهای نشاط‌بخش مبتنی بر پاداش روش ترکیبی در بین شهروندان شهر مشهد [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 249-311]
 • پاساژ سبک‌های ذهنی و محیطی اشتغال در بین زنان شاغل در بخش غیر رسمی (مورد مطالعه پاساژهای شهر همدان) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 175-219]
 • پایگاه اقتصادی اجتماعی بررسی عوامل مرتبط با سبک زندگی (مورد مطالعه : جوانان 29 -15 ساله شهر مریوان) [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 71-117]
 • پایگاه اقتصادی- اجتماعی بررسی برخی از عوامل مؤثر بر سبک زندگی دانشجویان [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 29-66]
 • پاندمی کرونا پیش بینی اضطراب ناشی از کرونا و کیفیت زندگی در دوران پاندمی کووید-19 بر اساس میزان مشارکت و حجم و شدت تمرینات ورزشی و ترکیب بدنی [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 20-40]
 • پذیرش تحلیل مدل ارتباطی پذیرش فناوری اطلاعات و کیفیت خرده‌فروشی در مشتریان برندهای ورزشی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 99-113]
 • پذیرش اجتماعی عوامل مؤثر بر خودآرایی زنان در سبک زندگی مدرن (مطالعه موردی: شهر کاشان) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 137-175]
 • پذیرش اجتماعی مقایسه‌ی وضعیت سلامت اجتماعی در میان زنان بارور و نابارور [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 67-97]
 • پیشرفت بررسی موانع پیشرفت زنان و ارتباط عوامل اجتماعی با ارتقاء آنها به جایگاه مدیریت در سازمان [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 33-58]
 • پیمایش تحلیل اجتماعی رفتار مصرف سبز در بین شهروندان (مورد مطالعه: استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 97-135]
 • پوشاک و تجهیزات ورزشی بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی با ارزش ویژه برند پوشاک و تجهیزات ورزشی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 1-30]
 • پولیت برو علل جامعه‌شناختی سیاسی ناایمنی غذایی در آمریکا و چین [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 103-137]
 • پیوند سیاسی علل جامعه‌شناختی سیاسی ناایمنی غذایی در آمریکا و چین [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 103-137]

ت

 • تبلیغات تبیین عوامل مؤثر بر ملی‌گرایی مصرفی بر اساس مدل‌یابی حداقل مجذورات جزئی: PLS؛ (مورد مطالعه شهروندان شهرستان کاشان) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 221-264]
 • تبلیغات مطالعۀ جامعه‌شناختی تصویر ذهنی مطلوب و عوامل مرتبط با آن در بین مشتریان (مورد مطالعه: شهروندان بالای 18 سال کرمانشاه) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 201-240]
 • تبلیغات غذایی رسانه‌‌ای تاثیر تبلیغات غذایی رسانه‌ای بر مصرف غذای غیرخانگی در بین شهروندان تبریز [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 311-348]
 • تجربه برند گرایش به برندهای ورزش مبتنی بر تجربه مصرف در بین زنان [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 1-26]
 • تجربه زیسته خام‌گیاه‌خواری به مثابه سبک زندگی پژوهشی پدیدارشناختی در میان اعضای انجمن تغذیه طبیعی شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 245-295]
 • تحلیل محتوا بررسی جامعه‌شناختی سبک زندگی با تأکید بر شبکه اجتماعی اینستاگرام در سال 97 [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 137-167]
 • تحلیل محتوای کیفی مولفه های سبک زندگی شهدای مدافع حرم [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 157-187]
 • تیراندازی تأثیر تمرینات EFT بر روی استرس دانشجویان دانشگاه افسری امام علی هنگام حضور در میدان تیر [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 399-413]
 • تربیت اسلامی تاثیر آموزش مبتنی بر تربیت اسلامی بر سبک زندگی اسلامی و جهت گیری مذهبی نوجوانان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 87-127]
 • تربیت بدنی اثر اینرسی سازمانی بر سایش اجتماعی و تنبلی اجتماعی دبیران تربیت بدنی استان تهران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 53-73]
 • تربیت‌بدنی راهکارهای شاداب سازی مدارس بر اساس رویکردهای تربیت‌بدنی (مطالعه موردی: مدارس متوسطه دوم شهرستان آران و بیدگل) [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 260-277]
 • تربت حیدریه تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی (دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت حیدریه) [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 143-192]
 • تسهیم دانش نقش میانجی تسهیم دانش در رابطه بین رهبری اﺷﺘﺮاﻛﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲﻛﺎرﮔﺮوهی(مطالعه موردی: کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 62-76]
 • تشخص‌پذیری تبیین عوامل مؤثر بر ملی‌گرایی مصرفی بر اساس مدل‌یابی حداقل مجذورات جزئی: PLS؛ (مورد مطالعه شهروندان شهرستان کاشان) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 221-264]
 • تصویر بدنی تحلیل تجارب زیسته زنان مصرف‌کننده مواد به‌واسطه سالن‌های زیبایی و ورزشی: پژوهش کیفی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 163-217]
 • تصویر بدنی رابطۀ ادراک تصویر بدنی، شاخص تودۀ بدنی و فعالیت بدنی در زنان سالمند [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 1-29]
 • تصویر تیم بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی با تصویر و هویت تیم در باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 153-169]
 • تصویر ذهنی مطلوب مطالعۀ جامعه‌شناختی تصویر ذهنی مطلوب و عوامل مرتبط با آن در بین مشتریان (مورد مطالعه: شهروندان بالای 18 سال کرمانشاه) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 201-240]
 • تصویرسازی بررسی تمرینات تصویرسازی و ذهن آگاهی بر اضطراب ورزشی دانش‌آموزان پسر 10 -15 سال [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 32-46]
 • تضمین بررسی عوامل مؤثر بر رضایت ورزشکاران از کیفیت خدمات بیمه ورزشی [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 225-240]
 • تظاهر فراتحلیل مطالعات سبک زندگی در پژوهشهای ایرانی [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 1-37]
 • تعادل پویا بررسی نقش پیش بینی کنندگی سازوکارهای عصبی عضلانی با تعادل پویا در سبک زندگی مردان دارای اضافه‌ وزن [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 43-63]
 • تعالی معنوی تاثیر آموزش سبک های فرزندپروری بر سبک های زندگی دانش آموزان متوسطه ماکو [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 107-139]
 • تعاملات خانوادگی تحلیل جامعه شناختی سنجش شاخص های سرمایه فرهنگی و عوامل موثر برآن ( مطالعه موردی جوانان 20 تا 34 ساله شهر ارومیه) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 175-222]
 • تعهد سازمانی مدل سازی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی در بین معلمان تربیت بدنی (مورد مطالعه: معلمان تربیت بدنی شهرستان ارومیه) [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 25-54]
 • تغذیه سبک زندگی و مدیریت بدن (مورد مطالعه: جوانان 29 - 15 سال در شهر مرند) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-50]
 • تغذیه تاثیر آموزش سبک های فرزندپروری بر سبک های زندگی دانش آموزان متوسطه ماکو [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 107-139]
 • تغییرات بررسی وضعیت تغییرات نسلی سبک زندگی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 165-205]
 • تفاوت بین نسلی مطالعه بین نسلی سبک مدیریت بدن دختران و مادران شهر یزد [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 67-95]
 • تفاوت‌های جنسیتی بررسی تعیین‌کننده‌های ساختاری و رفتاری سبک زندگی سلامت‌محور با تأکید بر تفاوت‌های جنسیتی (مطالعة موردی: افراد بیش از 40 سال شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 29-66]
 • تفریح و سرگرمی مطالعۀ جامعه‌شناختی تصویر ذهنی مطلوب و عوامل مرتبط با آن در بین مشتریان (مورد مطالعه: شهروندان بالای 18 سال کرمانشاه) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 201-240]
 • تکنیک EFT تأثیر تمرینات EFT بر روی استرس دانشجویان دانشگاه افسری امام علی هنگام حضور در میدان تیر [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 399-413]
 • تکواندوکاران نوجوان تأثیر رضایت از زندگی بر موفقیت ورزشی تکواندوکاران نوجوان [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 58-71]
 • تلگرام بررسی رابطه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر سبک زندگی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب) [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 27-82]
 • تلگرام مطالعه رابطه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام با سلامت روانی و اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان) [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 83-106]
 • تمایزجویی بررسی رابطه‌ی موقعیت‌های ساختاری و طبقاتی با سبک زندگی سلامت محور؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 171-200]
 • تمرینات پیلاتس تاثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر تغییر درد و زاویه کایفوزیس در سلامت بانوان منطقه دو شهر تهران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 190-210]
 • تیم‌های ملی ارتباط عملکرد ورزشی تیم‌های ملی با هویت ملی دانشجویان [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 27-59]
 • تیم‌های ملی بررسی چالش‌های راهیابی بازیکنان رده‌های پایه استان سمنان به تیم‌های ملی فوتبال [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 185-198]
 • تنبلی اجتماعی اثر اینرسی سازمانی بر سایش اجتماعی و تنبلی اجتماعی دبیران تربیت بدنی استان تهران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 53-73]
 • تهران مطالعه عوامل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف قلیان (مورد مطالعه جوانان 17 تا 35 ساله شهر تهران) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 261-310]
 • تهران اثر اینرسی سازمانی بر سایش اجتماعی و تنبلی اجتماعی دبیران تربیت بدنی استان تهران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 53-73]
 • توانمندسازی نقش توانمندسازی در تبیین توسعه پایدار (موردمطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 329-375]
 • توسعه تدوین ماتریس برنامه‌ریزی کمی استراتژیک توسعۀ ورزش قهرمانی (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی) [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 31-68]
 • توسعه پایدار مدل‌سازی معادلات ساختاری اثرپذیری محیط اطراف از مؤلفه‌های توسعه پایدار ورزشگاه‌ها [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 109-135]
 • توسعه پایدار تحلیل جامعه‌شناختی رابطه وضعیت شهروندی فرهنگی و فرهنگ شهروندی با سبک زندگی سلامت زیست‌محیطی (مورد مطالعه: شهروندان استان همدان) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 63-106]
 • توسعه پایدار نقش توانمندسازی در تبیین توسعه پایدار (موردمطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 329-375]
 • توسعه ورزشی بررسی وضعیت آمایش سرزمین در رشته‌های ورزشی منتخب مدال‌آور در ایران [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 1-31]
 • تئوری بنیادی تحلیل کمی و کیفی تغییرات سبک زندگی و تأثیر آن در هویت جامعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان سینا، بخش ورزقان) [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 247-294]

ج

 • جامعه‌پذیری غیررسمی تبیین جامعه‌شناختی برخی علل گرایش دانشجویان به ماهواره (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام‌نور واحد کرمان) [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 135-169]
 • جذابیت تبیین جامعه‌شناختی برخی علل گرایش دانشجویان به ماهواره (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام‌نور واحد کرمان) [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 135-169]
 • جمعیت مطالعه جامعه‌شناختی رابطه سبک زندگی و جمعیت جوان و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی با تأکید بر قرآن و حدیث [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 101-133]
 • جنس بررسی رابطه بین میزان مصرف رسانه‌های ارتباط جمعی و مصرف‌گرایی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 177-210]
 • جهانی شدن بررسی رابطه‌ی جهانی شدن با سبک زندگی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 139-174]
 • جهت گیری مذهبی تاثیر آموزش مبتنی بر تربیت اسلامی بر سبک زندگی اسلامی و جهت گیری مذهبی نوجوانان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 87-127]
 • جوانان بررسی احساس امنیت در فضای عمومی با تأکید بر سبک زندگی مخاطره آمیز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-28]
 • جوانان سبک زندگی و مدیریت بدن (مورد مطالعه: جوانان 29 - 15 سال در شهر مرند) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-50]
 • جوانان فرا تحلیلی بر مطالعات سبک زندگی در ایران با تأکید بر مطالعه زنان و جوانان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 207-245]
 • جوانان تحلیل کیفی سبک پوشش غربی جوانان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 75-102]
 • جوانان تحلیل جامعه شناختی سنجش شاخص های سرمایه فرهنگی و عوامل موثر برآن ( مطالعه موردی جوانان 20 تا 34 ساله شهر ارومیه) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 175-222]
 • جوانان بررسی تأثیر میزان و الگوی استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای بر سبک زندگی جوانان 29-15 سال شهرستان بناب [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 31-85]
 • جوانان "بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی با میزان سلامت اجتماعی جوانان (مطالعه موردی: جوانان شهرستان حاجی آباد- خراسان جنوبی)" [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 141-187]
 • جوانان بررسی عوامل مرتبط با سبک زندگی (مورد مطالعه : جوانان 29 -15 ساله شهر مریوان) [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 71-117]
 • جوانان مطالعه عوامل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف قلیان (مورد مطالعه جوانان 17 تا 35 ساله شهر تهران) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 261-310]
 • جو نوآوری تأثیر جو نوآوری در کلاس ها بر صلاحیت راه‌اندازی کسب ‌وکار مستقل دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 131-146]

چ

 • چالش تبیین چالش‌های ورزش آموزشی کشور با تأکید بر جهت‌دهی سبک زندگی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 125-139]
 • چالش‌های راهیابی بررسی چالش‌های راهیابی بازیکنان رده‌های پایه استان سمنان به تیم‌های ملی فوتبال [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 185-198]

ح

 • حاجی آباد "بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی با میزان سلامت اجتماعی جوانان (مطالعه موردی: جوانان شهرستان حاجی آباد- خراسان جنوبی)" [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 141-187]
 • حجم و شدت تمرینات پیش بینی اضطراب ناشی از کرونا و کیفیت زندگی در دوران پاندمی کووید-19 بر اساس میزان مشارکت و حجم و شدت تمرینات ورزشی و ترکیب بدنی [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 20-40]
 • حس عمقی بررسی نقش پیش بینی کنندگی سازوکارهای عصبی عضلانی با تعادل پویا در سبک زندگی مردان دارای اضافه‌ وزن [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 43-63]
 • حس نیروی مفصل بررسی نقش پیش بینی کنندگی سازوکارهای عصبی عضلانی با تعادل پویا در سبک زندگی مردان دارای اضافه‌ وزن [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 43-63]
 • حمایت اجتماعی بررسی عوامل مرتبط بر رضایت زناشویی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان متاهل ادارات دولتی شهر آباده) [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 75-107]
 • حمایت اجتماعی تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی (دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت حیدریه) [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 143-192]
 • حوزة عمومی بررسی احساس امنیت در فضای عمومی با تأکید بر سبک زندگی مخاطره آمیز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-28]

خ

 • خام گیاه خواری خام‌گیاه‌خواری به مثابه سبک زندگی پژوهشی پدیدارشناختی در میان اعضای انجمن تغذیه طبیعی شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 245-295]
 • خانواده ازدواج سفید؛ انگیزه‌ ها و زمینه ‌ها [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 189-249]
 • خانواده بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق در میان زوجین شهر کاشان [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 119-151]
 • خرده‌فروشی تحلیل مدل ارتباطی پذیرش فناوری اطلاعات و کیفیت خرده‌فروشی در مشتریان برندهای ورزشی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 99-113]
 • خستگی پیش بینی اضطراب اجتماعی و آمادگی روانی بدمینتون بازان ماهر به‌وسیلۀ آمادگی جسمانی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 114-130]
 • خودآرایی عوامل مؤثر بر خودآرایی زنان در سبک زندگی مدرن (مطالعه موردی: شهر کاشان) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 137-175]
 • خودکارآمدی تحصیلی بررسی اثربخشی آموزش از طریق سیستم واقعیت افزوده بر عمکلرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 1-18]
 • خود مراقبتی تأثیر خود مراقبتی بر افسردگی و کیفیت زندگی ورزشکاران در دوران بازنشستگی [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 137-152]

د

 • دامنۀ حرکتی بررسی نقش پیش بینی کنندگی سازوکارهای عصبی عضلانی با تعادل پویا در سبک زندگی مردان دارای اضافه‌ وزن [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 43-63]
 • دانش بررسی عوامل ساختاری مؤثر بر دانش مربیان ورزش درباره وظایف قانونی آنان نسبت به ورزشکاران [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 217-234]
 • دانش آموزان راهکارهای شاداب سازی مدارس بر اساس رویکردهای تربیت‌بدنی (مطالعه موردی: مدارس متوسطه دوم شهرستان آران و بیدگل) [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 260-277]
 • دانشجویان بررسی رابطه‌ی جهانی شدن با سبک زندگی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 139-174]
 • دانشجویان تبیین جامعه‌شناختی برخی علل گرایش دانشجویان به ماهواره (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام‌نور واحد کرمان) [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 135-169]
 • دانشجویان تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی (دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت حیدریه) [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 143-192]
 • دانشجویان تربیت بدنی تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی از طریق اوقات فراغت در بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 188-204]
 • دانشجویان تربیت‌بدنی تأثیر جو نوآوری در کلاس ها بر صلاحیت راه‌اندازی کسب ‌وکار مستقل دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 131-146]
 • دانشجویان دانشگاه پیام نور شناسایی عوامل مؤثر بر سبک زندگی ورزشی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 77-98]
 • دانشگاه تبیین الگوی کاهش فساد اداری از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات، شفافیت و سلامت سازمانی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 147-166]
 • دانشگاه پیام نور تبیین جامعه‌شناختی برخی علل گرایش دانشجویان به ماهواره (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام‌نور واحد کرمان) [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 135-169]
 • دانشگاه تهران نقش توانمندسازی در تبیین توسعه پایدار (موردمطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 329-375]
 • دانش و نگرش مصرف انرژی تحلیل اجتماعی رفتار مصرف سبز در بین شهروندان (مورد مطالعه: استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 97-135]
 • دبیران مطالعه رابطه بین سلامت اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: دبیران شهرستان تربت‌ حیدریه) [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 169-214]
 • دبیران تربیت‌بدنی تأثیر بهزیستی اجتماعی بر فرسایش شغلی دبیران تربیت‌بدنی شهر تبریز [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 225-236]
 • دخالت دیگران بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق در میان زوجین شهر کاشان [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 119-151]
 • دختران نوجوان آیا علت گرایش به ورزش می‌تواند میل به ادامۀ آن را در دانش‌آموزان دختر نوجوان پیش‌بینی کند؟ [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 61-78]
 • درجه‌بندی بسترسازی کیفیت بهینه خدمات مبتنی بر درجه‌بندی سالن‎‌های ورزشی (مورد مطالعه سالن پورشریفی تبریز) [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 97-123]
 • دست‌دوم شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه مشتریان از خرید کالای ورزشی دست‌دوم در ایران [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 71-101]
 • دلبستگی مکانی تأثیر اوقات فراغت جدی و رفتارهای تفریحی تخصصی‌شده بر دلبستگی مکانی با نقش میانجیگری سبک زندگی در بین (دانش آموزان ورزشکار: مطالعه موردی شهرستان مراغه) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 167-187]
 • دینداری بررسی ارتباط بین دینداری با سبک زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 51-85]
 • دینداری بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سبک در بین مردان شهر زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 129-176]
 • دینداری بررسی رابطه دینداری با میزان مصرف‌گرایی شهروندان شهر تبریز و زمینه اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 175-205]
 • دینداری مطالعه جامعه‌شناختی ارتباط بین دینداری و سبک زندگی زیست‌محیطی (موردمطالعه: زنان و مردان متأهل شهر سنندج) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 133-173]
 • دینداری تأثیر دینداری بر سبک‌زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 103-132]
 • دینداری پژوهشی در باب رابطه بین دینداری و سبک زندگی (مورد مطالعه: شهروندان کلان‌شهر تهران) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 35-74]
 • دین‌داری مطالعه جامعه‌شناختی رابطه دین‌داری و سبک زندگی شهروندان (مورد مطالعه: شهر آران و بیدگل، کاشان) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 99-135]
 • دینداری پیامدی مطالعه جامعه‌شناختی ارتباط بین دینداری و سبک زندگی زیست‌محیطی (موردمطالعه: زنان و مردان متأهل شهر سنندج) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 133-173]
 • دینداری تجربی مطالعه جامعه‌شناختی ارتباط بین دینداری و سبک زندگی زیست‌محیطی (موردمطالعه: زنان و مردان متأهل شهر سنندج) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 133-173]
 • دینداری مناسکی مطالعه جامعه‌شناختی ارتباط بین دینداری و سبک زندگی زیست‌محیطی (موردمطالعه: زنان و مردان متأهل شهر سنندج) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 133-173]
 • دوگانگی اجتماعی دوگانگی اجتماعی نگرش- رفتار زیست‌محیطی، حلقه مفقوده در جامعه شناسی محیط‌زیست: مروری بر رویکردها [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 219-253]

ذ

 • ذهن آگاهی بررسی تمرینات تصویرسازی و ذهن آگاهی بر اضطراب ورزشی دانش‌آموزان پسر 10 -15 سال [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 32-46]

ر

 • رﻫﺒﺮی اﺷﺘﺮاﻛﻲ نقش میانجی تسهیم دانش در رابطه بین رهبری اﺷﺘﺮاﻛﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲﻛﺎرﮔﺮوهی(مطالعه موردی: کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 62-76]
 • رسانه‌های بدون نظارت تحلیل رابطه رسانه‌های تحت نظارت و بدون نظارت با مدیریت بدن در بین زنان شهر میاندوآب [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 39-70]
 • رسانه‌های تحت نظارت تحلیل رابطه رسانه‌های تحت نظارت و بدون نظارت با مدیریت بدن در بین زنان شهر میاندوآب [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 39-70]
 • رسانه های جمعی بررسی رابطه بین میزان مصرف رسانه‌های ارتباط جمعی و مصرف‌گرایی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 177-210]
 • رسانه‌های دیداری رسانه‌های دیداری و سبک زندگی اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 1-33]
 • رشته‌های ورزشی مدال‌آور بررسی وضعیت آمایش سرزمین در رشته‌های ورزشی منتخب مدال‌آور در ایران [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 1-31]
 • رضایت از زندگی تأثیر رضایت از زندگی بر موفقیت ورزشی تکواندوکاران نوجوان [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 58-71]
 • رضایت زناشویی بررسی عوامل مرتبط بر رضایت زناشویی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان متاهل ادارات دولتی شهر آباده) [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 75-107]
 • رضایت شغلی بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی با رضایت شغلی زنان (مورد شناسی: شهر آذرشهر) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 137-174]
 • رضایت مندی رابطه بین سبک های مدیریتی با رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان اداره کل استاندارد [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 1-26]
 • رضایت‌مندی ورزشکاران بررسی عوامل مؤثر بر رضایت ورزشکاران از کیفیت خدمات بیمه ورزشی [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 225-240]
 • رضایت ورزشکاران اولویت‌بندی خدمات بیمه ورزشی در جلب رضایت ورزشکاران آسیب دیده [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 154-166]
 • رفتار خرید آنی تأثیر سبک زندگی بر رفتار خرید آنی گردشگران ورزشی [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 112-122]
 • رفتار زیست‌محیطی دوگانگی اجتماعی نگرش- رفتار زیست‌محیطی، حلقه مفقوده در جامعه شناسی محیط‌زیست: مروری بر رویکردها [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 219-253]
 • رفتار شهروندی سازمانی مطالعه رابطه بین سلامت اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: دبیران شهرستان تربت‌ حیدریه) [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 169-214]
 • رفتار شهروندی سازمانی تحلیل رابطه سلامت اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 155-200]
 • رفتار فرهنگی نقش ورزش در توسعه رفتارهای اخلاقی و فرهنگی [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 75-95]
 • رفتار مخاطره‌آمیز تحلیل بوردیویی نقش عوامل سرمایه ای در بروز رفتارهای مخاطره آمیز [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 141-190]
 • رفتار مسئولانه تبیین عوامل مؤثر بر رفتارهای مسئولانه زیست‌محیطی [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 63-85]
 • رفتار مصرف سبز تحلیل اجتماعی رفتار مصرف سبز در بین شهروندان (مورد مطالعه: استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 97-135]
 • رفتارهای پرخطر مطالعه عوامل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف قلیان (مورد مطالعه جوانان 17 تا 35 ساله شهر تهران) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 261-310]
 • رفتارهای تفریحی تخصصی‌شده تأثیر اوقات فراغت جدی و رفتارهای تفریحی تخصصی‌شده بر دلبستگی مکانی با نقش میانجیگری سبک زندگی در بین (دانش آموزان ورزشکار: مطالعه موردی شهرستان مراغه) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 167-187]
 • روحیه‌ی عام‌گرایی بررسی برخی از عوامل مؤثر بر سبک زندگی دانشجویان [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 29-66]
 • روستاهای مرزی بررسی وضعیت تغییرات نسلی سبک زندگی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 165-205]
 • رویکرد ترکیبی جامعه‌شناسی احساسات و رفتارهای نشاط‌بخش مبتنی بر پاداش روش ترکیبی در بین شهروندان شهر مشهد [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 249-311]

ز

 • زاویه کایفوز تاثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر تغییر درد و زاویه کایفوزیس در سلامت بانوان منطقه دو شهر تهران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 190-210]
 • زیبایی عوامل مؤثر بر خودآرایی زنان در سبک زندگی مدرن (مطالعه موردی: شهر کاشان) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 137-175]
 • زیست‌محیطی- ترافیکی مدل‌سازی معادلات ساختاری اثرپذیری محیط اطراف از مؤلفه‌های توسعه پایدار ورزشگاه‌ها [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 109-135]
 • زنان فرا تحلیلی بر مطالعات سبک زندگی در ایران با تأکید بر مطالعه زنان و جوانان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 207-245]
 • زنان بررسی موانع پیشرفت زنان و ارتباط عوامل اجتماعی با ارتقاء آنها به جایگاه مدیریت در سازمان [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 33-58]
 • زنان واکاوی فرهنگ مصرف ورزش زنان جوان مبتنی بر نظریۀ فرهنگ مصرف‌کننده [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 123-140]
 • زنان رابطه مؤلفه‌های مهارت‌های زندگی با سلامت اجتماعی(مورد مطالعه: زنان ۲۰ تا ۴۵ ساله شهر فردوس) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 163-217]
 • زنان تحلیل شعار دقیقه 25 بازیهای باشگاه تراکتور تبریز [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 41-57]
 • زنان سرپرست خانوار بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر کیفیت زندگی (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار تحت پوش کمیته امداد امام خمینی شهر پیرانشهر ) [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 89-109]
 • زنان شاغل بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی با رضایت شغلی زنان (مورد شناسی: شهر آذرشهر) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 137-174]
 • زنجیره تامین رویکرد معادلات ساختاری در تبیین تأثیر مدیریت زنجیرة تأمین بر بهبود عملکرد اماکن ورزشی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 40-61]

س

 • سازمان تعیین تاثیر سلسله برنامه های آموزشی و فرهنگی "سبک زندگی" سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد بر سبک زندگی شرکت کنندگان [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 235-253]
 • سایش اجتماعی اثر اینرسی سازمانی بر سایش اجتماعی و تنبلی اجتماعی دبیران تربیت بدنی استان تهران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 53-73]
 • سالمند ارزیابی اثربخشی ورزش صبحگاهی بر سلامت روانی و برخی عوامل آمادگی جسمانی شهروندان شهرستان مرند [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 170-189]
 • سالمندی رابطۀ ادراک تصویر بدنی، شاخص تودۀ بدنی و فعالیت بدنی در زنان سالمند [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 1-29]
 • سالن زیبایی تحلیل تجارب زیسته زنان مصرف‌کننده مواد به‌واسطه سالن‌های زیبایی و ورزشی: پژوهش کیفی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 163-217]
 • سالن ورزشی تحلیل تجارب زیسته زنان مصرف‌کننده مواد به‌واسطه سالن‌های زیبایی و ورزشی: پژوهش کیفی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 163-217]
 • سالن ورزشی بسترسازی کیفیت بهینه خدمات مبتنی بر درجه‌بندی سالن‎‌های ورزشی (مورد مطالعه سالن پورشریفی تبریز) [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 97-123]
 • سبک اشتغال برانگیخته سبک‌های ذهنی و محیطی اشتغال در بین زنان شاغل در بخش غیر رسمی (مورد مطالعه پاساژهای شهر همدان) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 175-219]
 • سبک اشتغال خود انگیخته سبک‌های ذهنی و محیطی اشتغال در بین زنان شاغل در بخش غیر رسمی (مورد مطالعه پاساژهای شهر همدان) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 175-219]
 • سبک پوشش تحلیل کیفی سبک پوشش غربی جوانان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 75-102]
 • سبک پوشش رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی و مصرف‌گرایی با سبک پوشش دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ماهشهر) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 79-122]
 • سبک دانش‌محور تبیین وضعیت و عوامل مؤثر بر مصرف کتاب به عنوان مؤلفه سبک زندگی (مورد مطالعه: شهروندان شهرستان کاشان در سال 1392) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 213-264]
 • سبک زندگی خام‌گیاه‌خواری به مثابه سبک زندگی پژوهشی پدیدارشناختی در میان اعضای انجمن تغذیه طبیعی شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 245-295]
 • سبک زندگی مطالعه بین نسلی سبک مدیریت بدن دختران و مادران شهر یزد [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 67-95]
 • سبک زندگی تحلیل اجتماعی رفتار مصرف سبز در بین شهروندان (مورد مطالعه: استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 97-135]
 • سبک زندگی ارزش‌یابی معیارهای هویت اسلامی- دینی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی از منظر مقام معظم رهبری در محتوای برنامة درسی رشته‌های علوم انسانی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 177-211]
 • سبک زندگی سبک زندگی و مدیریت بدن (مورد مطالعه: جوانان 29 - 15 سال در شهر مرند) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-50]
 • سبک زندگی بررسی ارتباط بین دینداری با سبک زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 51-85]
 • سبک زندگی بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سبک در بین مردان شهر زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 129-176]
 • سبک زندگی بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و اقتصادی بر مصرف‌گرایی (مورد مطالعه: زنان بالای 15 سال شهر ملایر) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 211-244]
 • سبک زندگی فرا تحلیلی بر مطالعات سبک زندگی در ایران با تأکید بر مطالعه زنان و جوانان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 207-245]
 • سبک زندگی بررسی رابطه دینداری با میزان مصرف‌گرایی شهروندان شهر تبریز و زمینه اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 175-205]
 • سبک زندگی تحلیل کیفی سبک پوشش غربی جوانان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 75-102]
 • سبک زندگی مطالعه جامعه شناختی تعیین کننده‌های سرمایه‌ای سبک زندگی دینی (مورد مطالعه: شهروندان 15-65 ساله شهرتبریز) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 223-253]
 • سبک زندگی تحلیل جامعه شناختی سنجش شاخص های سرمایه فرهنگی و عوامل موثر برآن ( مطالعه موردی جوانان 20 تا 34 ساله شهر ارومیه) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 175-222]
 • سبک زندگی مطالعه جامعه‌شناختی رابطه دین‌داری و سبک زندگی شهروندان (مورد مطالعه: شهر آران و بیدگل، کاشان) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 99-135]
 • سبک زندگی بررسی برخی از عوامل مؤثر بر سبک زندگی دانشجویان [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 29-66]
 • سبک زندگی بررسی رابطه‌ی جهانی شدن با سبک زندگی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 139-174]
 • سبک زندگی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی (با تأکید برسبک زندگی و فرهنگ شهروندی) مطالعه موردی: شهروندان شهرهای آران و بیدگل و کاشان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 201-232]
 • سبک زندگی بررسی رابطه‌ی موقعیت‌های ساختاری و طبقاتی با سبک زندگی سلامت محور؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 171-200]
 • سبک زندگی بررسی مشخصه‌های معماری مسکن بر اساس معیارهای فرهنگ و سبک زندگی: یک رویکرد تطبیقی از معماری سنتی و مدرن [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 35-63]
 • سبک زندگی بررسی تأثیر میزان و الگوی استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای بر سبک زندگی جوانان 29-15 سال شهرستان بناب [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 31-85]
 • سبک زندگی بررسی وضعیت تغییرات نسلی سبک زندگی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 165-205]
 • سبک زندگی تحلیل کمی و کیفی تغییرات سبک زندگی و تأثیر آن در هویت جامعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان سینا، بخش ورزقان) [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 247-294]
 • سبک زندگی بررسی رابطه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر سبک زندگی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب) [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 27-82]
 • سبک زندگی تاثیر آموزش سبک های فرزندپروری بر سبک های زندگی دانش آموزان متوسطه ماکو [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 107-139]
 • سبک زندگی مولفه های سبک زندگی شهدای مدافع حرم [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 157-187]
 • سبک زندگی بررسی عوامل مرتبط با سبک زندگی (مورد مطالعه : جوانان 29 -15 ساله شهر مریوان) [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 71-117]
 • سبک زندگی مطالعه کیفی سبک های فراغتی جوانان شهر شیراز [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 35-70]
 • سبک زندگی تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی از طریق اوقات فراغت در بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 188-204]
 • سبک زندگی بررسی عوامل مرتبط بر رضایت زناشویی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان متاهل ادارات دولتی شهر آباده) [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 75-107]
 • سبک زندگی بررسی جامعه‌شناختی سبک زندگی با تأکید بر شبکه اجتماعی اینستاگرام در سال 97 [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 137-167]
 • سبک زندگی شناسایی عوامل مؤثر بر سبک زندگی ورزشی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 77-98]
 • سبک زندگی فراتحلیل مطالعات سبک زندگی در پژوهشهای ایرانی [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 1-37]
 • سبک زندگی مطالعه مقایسه‌ای مؤلفه‌های مؤثر بر سبک زندگی کارگران (مطالعه موردی: کارگران اتوبوسرانی شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 107-154]
 • سبک زندگی مطالعه جامعه‌شناختی رابطه بین آنومی و نگرش به سبک زندگی نامناسب در فضای مجازی (موردمطالعه: شهروندان ۱۸ تا ۶۴ سال شهر یزد) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 123-161]
 • سبک زندگی بررسی نقش سبک زندگی اعضای هیئت‌علمی تربیت‌بدنی در الگوپذیری دانشجویان برای گذران صحیح اوقات فراغت [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 211-224]
 • سبک زندگی تبیین چالش‌های ورزش آموزشی کشور با تأکید بر جهت‌دهی سبک زندگی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 125-139]
 • سبک زندگی تأثیر سبک زندگی بر رفتار خرید آنی گردشگران ورزشی [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 112-122]
 • سبک زندگی تعیین تاثیر سلسله برنامه های آموزشی و فرهنگی "سبک زندگی" سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد بر سبک زندگی شرکت کنندگان [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 235-253]
 • سبک‌زندگی تأثیر دینداری بر سبک‌زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 103-132]
 • سبک‌زندگی ارتقاء دهنده سلامت بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و احساس گناه در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 207-245]
 • سبک زندگی اسلامی رسانه‌های دیداری و سبک زندگی اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 1-33]
 • سبک زندگی اسلامی بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی با رضایت شغلی زنان (مورد شناسی: شهر آذرشهر) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 137-174]
 • سبک زندگی اسلامی تاثیر آموزش مبتنی بر تربیت اسلامی بر سبک زندگی اسلامی و جهت گیری مذهبی نوجوانان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 87-127]
 • سبک زندگی بینابین پژوهشی در باب رابطه بین دینداری و سبک زندگی (مورد مطالعه: شهروندان کلان‌شهر تهران) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 35-74]
 • سبک زندگی دینی مطالعه جامعه شناختی تعیین کننده‌های سرمایه‌ای سبک زندگی دینی (مورد مطالعه: شهروندان 15-65 ساله شهرتبریز) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 223-253]
 • سبک زندگی زیست‌محیطی مطالعه جامعه‌شناختی ارتباط بین دینداری و سبک زندگی زیست‌محیطی (موردمطالعه: زنان و مردان متأهل شهر سنندج) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 133-173]
 • سبک زندگی زیست‌محیطی تحلیل جامعه‌شناختی رابطه وضعیت شهروندی فرهنگی و فرهنگ شهروندی با سبک زندگی سلامت زیست‌محیطی (مورد مطالعه: شهروندان استان همدان) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 63-106]
 • سبک زندگی زیست‌محیطی دوگانگی اجتماعی نگرش- رفتار زیست‌محیطی، حلقه مفقوده در جامعه شناسی محیط‌زیست: مروری بر رویکردها [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 219-253]
 • سبک زندگی سلامت‌محور بررسی تعیین‌کننده‌های ساختاری و رفتاری سبک زندگی سلامت‌محور با تأکید بر تفاوت‌های جنسیتی (مطالعة موردی: افراد بیش از 40 سال شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 29-66]
 • سبک زندگی سنتی پژوهشی در باب رابطه بین دینداری و سبک زندگی (مورد مطالعه: شهروندان کلان‌شهر تهران) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 35-74]
 • سبک زندگی عامیانه گرا بررسی رابطه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر سبک زندگی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب) [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 27-82]
 • سبک زندگی مخاطره‌آمیز بررسی احساس امنیت در فضای عمومی با تأکید بر سبک زندگی مخاطره آمیز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-28]
 • سبک زندگی مدرن عوامل مؤثر بر خودآرایی زنان در سبک زندگی مدرن (مطالعه موردی: شهر کاشان) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 137-175]
 • سبک زندگی مدرن پژوهشی در باب رابطه بین دینداری و سبک زندگی (مورد مطالعه: شهروندان کلان‌شهر تهران) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 35-74]
 • سبک زندگی مذهبی سبک زندگی و مدیریت بدن (مورد مطالعه: جوانان 29 - 15 سال در شهر مرند) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-50]
 • سبک زندگی نخبه‌گرا بررسی رابطه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر سبک زندگی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب) [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 27-82]
 • سبک زندگی ورزشی شناسایی عوامل مؤثر بر سبک زندگی ورزشی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 77-98]
 • سبک سلامت زیست محیطی مطالعه جامعه‌شناختی میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و تأثیر آن بر سبک سلامت زیست محیطی (مورد مطالعه: شهروندان تبریز) [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 65-99]
 • سبک فراغت سبک زندگی و مدیریت بدن (مورد مطالعه: جوانان 29 - 15 سال در شهر مرند) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-50]
 • سبک فراغت محور تبیین وضعیت و عوامل مؤثر بر مصرف کتاب به عنوان مؤلفه سبک زندگی (مورد مطالعه: شهروندان شهرستان کاشان در سال 1392) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 213-264]
 • سبک فرزند پروری تاثیر آموزش سبک های فرزندپروری بر سبک های زندگی دانش آموزان متوسطه ماکو [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 107-139]
 • سبک‌های زندگی تحلیل رابطۀ سبک زندگی با کاهش باروری (مورد مطالعه: زنان 15 تا 49 ساله شهر اهواز) [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 401-438]
 • سبک های مدیریتی رابطه بین سبک های مدیریتی با رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان اداره کل استاندارد [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 1-26]
 • سرمایة اجتماعی بررسی احساس امنیت در فضای عمومی با تأکید بر سبک زندگی مخاطره آمیز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-28]
 • سرمایة اجتماعی بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و اقتصادی بر مصرف‌گرایی (مورد مطالعه: زنان بالای 15 سال شهر ملایر) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 211-244]
 • سرمایة اقتصادی بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و اقتصادی بر مصرف‌گرایی (مورد مطالعه: زنان بالای 15 سال شهر ملایر) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 211-244]
 • سرمایة فرهنگی فرا تحلیلی بر مطالعات سبک زندگی در ایران با تأکید بر مطالعه زنان و جوانان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 207-245]
 • سرمایه مطالعه کیفی سبک های فراغتی جوانان شهر شیراز [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 35-70]
 • سرمایه بررسی تعیین کننده‌های سرمایه ای مسئولیت پذیری سلامت (مطالعه موردی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر شیراز) [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 131-162]
 • سرمایه اجتماعی بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سبک در بین مردان شهر زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 129-176]
 • سرمایه اجتماعی مطالعه جامعه شناختی تعیین کننده‌های سرمایه‌ای سبک زندگی دینی (مورد مطالعه: شهروندان 15-65 ساله شهرتبریز) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 223-253]
 • سرمایه اجتماعی مطالعه جامعه‌شناختی رابطه سبک زندگی و جمعیت جوان و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی با تأکید بر قرآن و حدیث [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 101-133]
 • سرمایه اجتماعی تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی (دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت حیدریه) [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 143-192]
 • سرمایه اجتماعی تحلیل بوردیویی نقش عوامل سرمایه ای در بروز رفتارهای مخاطره آمیز [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 141-190]
 • سرمایه اجتماعی طراحی مدل نقش سرمایه اجتماعی بر اوقات فراغت زنان با تأکید بر فعالیت های ورزشی [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 199-216]
 • سرمایه اجتماعی بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر کیفیت زندگی (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار تحت پوش کمیته امداد امام خمینی شهر پیرانشهر ) [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 89-109]
 • سرمایه ی اجتماعی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مورد مطالعه: شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل) [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 119-155]
 • سرمایه اقتصادی مطالعه جامعه شناختی تعیین کننده‌های سرمایه‌ای سبک زندگی دینی (مورد مطالعه: شهروندان 15-65 ساله شهرتبریز) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 223-253]
 • سرمایه جنسی تحلیل تجارب زیسته زنان مصرف‌کننده مواد به‌واسطه سالن‌های زیبایی و ورزشی: پژوهش کیفی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 163-217]
 • سرمایه سیاسی مطالعه جامعه شناختی تعیین کننده‌های سرمایه‌ای سبک زندگی دینی (مورد مطالعه: شهروندان 15-65 ساله شهرتبریز) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 223-253]
 • سرمایه فرهنگی مطالعه بین نسلی سبک مدیریت بدن دختران و مادران شهر یزد [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 67-95]
 • سرمایه فرهنگی بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سبک در بین مردان شهر زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 129-176]
 • سرمایه فرهنگی تحلیل جامعه شناختی سنجش شاخص های سرمایه فرهنگی و عوامل موثر برآن ( مطالعه موردی جوانان 20 تا 34 ساله شهر ارومیه) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 175-222]
 • سرمایه فرهنگی تحلیل بوردیویی نقش عوامل سرمایه ای در بروز رفتارهای مخاطره آمیز [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 141-190]
 • سرمایه نمادین تحلیل بوردیویی نقش عوامل سرمایه ای در بروز رفتارهای مخاطره آمیز [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 141-190]
 • سروکوال ارزیابی کیفیت خدمات اماکن ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرهای بناب، مراغه، عجب شیر و ملکان بر اساس مدل سروکوال [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 205-223]
 • سکوت سازمانی اثر صخرۀ شیشه‌ای بر عملکرد مدیران و کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان، با نقش میانجی سکوت سازمانی [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 1-41]
 • سلامت اجتماعی بررسی تأثیر ارزش‌ها بر سلامت اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: جوانان 15 تا 29 سال استان آذربایجان‌شرقی) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 87-128]
 • سلامت اجتماعی مقایسه‌ی وضعیت سلامت اجتماعی در میان زنان بارور و نابارور [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 67-97]
 • سلامت اجتماعی بررسی ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 1-38]
 • سلامت اجتماعی مطالعه رابطه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام با سلامت روانی و اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان) [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 83-106]
 • سلامت اجتماعی "بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی با میزان سلامت اجتماعی جوانان (مطالعه موردی: جوانان شهرستان حاجی آباد- خراسان جنوبی)" [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 141-187]
 • سلامت اجتماعی بررسی تعیین کننده‌های سرمایه ای مسئولیت پذیری سلامت (مطالعه موردی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر شیراز) [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 131-162]
 • سلامت اجتماعی مطالعه رابطه بین سلامت اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: دبیران شهرستان تربت‌ حیدریه) [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 169-214]
 • سلامت اجتماعی تحلیل رابطه سلامت اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 155-200]
 • سلامت اجتماعی رابطه مؤلفه‌های مهارت‌های زندگی با سلامت اجتماعی(مورد مطالعه: زنان ۲۰ تا ۴۵ ساله شهر فردوس) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 163-217]
 • سلامت بانوان تاثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر تغییر درد و زاویه کایفوزیس در سلامت بانوان منطقه دو شهر تهران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 190-210]
 • سلامت روانی مطالعه رابطه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام با سلامت روانی و اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان) [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 83-106]
 • سلامت روانی تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی (دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت حیدریه) [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 143-192]
 • سلامت روانی ارزیابی اثربخشی ورزش صبحگاهی بر سلامت روانی و برخی عوامل آمادگی جسمانی شهروندان شهرستان مرند [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 170-189]
 • سلامت سازمانی تبیین الگوی کاهش فساد اداری از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات، شفافیت و سلامت سازمانی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 147-166]
 • سنندج مطالعه جامعه‌شناختی ارتباط بین دینداری و سبک زندگی زیست‌محیطی (موردمطالعه: زنان و مردان متأهل شهر سنندج) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 133-173]

ش

 • شاخص توده بدنی رابطۀ ادراک تصویر بدنی، شاخص تودۀ بدنی و فعالیت بدنی در زنان سالمند [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 1-29]
 • شاخص توده بدنی پیش بینی اضطراب ناشی از کرونا و کیفیت زندگی در دوران پاندمی کووید-19 بر اساس میزان مشارکت و حجم و شدت تمرینات ورزشی و ترکیب بدنی [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 20-40]
 • شاداب سازی راهکارهای شاداب سازی مدارس بر اساس رویکردهای تربیت‌بدنی (مطالعه موردی: مدارس متوسطه دوم شهرستان آران و بیدگل) [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 260-277]
 • شبکه های اجتماعی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی و مصرف‌گرایی با سبک پوشش دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ماهشهر) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 79-122]
 • شبکه‌های اجتماعی بررسی ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 1-38]
 • شبکه‌های اجتماعی بررسی رابطه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر سبک زندگی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب) [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 27-82]
 • شبکه های اجتماعی مجازی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر آسیب‌های اجتماعی کاربران ورزشکار در دوران کووید-19 [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 71-88]
 • شبکه‌های اجتماعی موبایلی مطالعه رابطه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام با سلامت روانی و اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان) [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 83-106]
 • شبکه‌های ماهواره‌ای بررسی تأثیر میزان و الگوی استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای بر سبک زندگی جوانان 29-15 سال شهرستان بناب [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 31-85]
 • شبکه ورزش بررسی نقش شبکه تلویزیونی ورزش بر مشارکت ورزشی مردم [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 47-69]
 • شدت درد تاثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر تغییر درد و زاویه کایفوزیس در سلامت بانوان منطقه دو شهر تهران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 190-210]
 • شیراز بررسی تعیین کننده‌های سرمایه ای مسئولیت پذیری سلامت (مطالعه موردی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر شیراز) [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 131-162]
 • شعار تحلیل شعار دقیقه 25 بازیهای باشگاه تراکتور تبریز [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 41-57]
 • شفافیت سازمانی تبیین الگوی کاهش فساد اداری از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات، شفافیت و سلامت سازمانی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 147-166]
 • شکست ارتباط عملکرد ورزشی تیم‌های ملی با هویت ملی دانشجویان [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 27-59]
 • شکوفایی بررسی تأثیر ارزش‌ها بر سلامت اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: جوانان 15 تا 29 سال استان آذربایجان‌شرقی) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 87-128]
 • شکوفایی اجتماعی مقایسه‌ی وضعیت سلامت اجتماعی در میان زنان بارور و نابارور [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 67-97]
 • شهدا مولفه های سبک زندگی شهدای مدافع حرم [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 157-187]
 • شهر تهران طراحی مدل نقش سرمایه اجتماعی بر اوقات فراغت زنان با تأکید بر فعالیت های ورزشی [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 199-216]
 • شهروندی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی (با تأکید برسبک زندگی و فرهنگ شهروندی) مطالعه موردی: شهروندان شهرهای آران و بیدگل و کاشان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 201-232]
 • شهروندی مطالعه جامعه‌شناختی میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و تأثیر آن بر سبک سلامت زیست محیطی (مورد مطالعه: شهروندان تبریز) [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 65-99]
 • شهروندی فرهنگی تحلیل جامعه‌شناختی رابطه وضعیت شهروندی فرهنگی و فرهنگ شهروندی با سبک زندگی سلامت زیست‌محیطی (مورد مطالعه: شهروندان استان همدان) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 63-106]

ص

 • صخرۀ شیشه‌ای اثر صخرۀ شیشه‌ای بر عملکرد مدیران و کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان، با نقش میانجی سکوت سازمانی [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 1-41]
 • صنعت فوتبال بررسی چالش‌های راهیابی بازیکنان رده‌های پایه استان سمنان به تیم‌های ملی فوتبال [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 185-198]

ط

 • طرد اجتماعی بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر کیفیت زندگی (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار تحت پوش کمیته امداد امام خمینی شهر پیرانشهر ) [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 89-109]
 • طرفداری تحلیل شعار دقیقه 25 بازیهای باشگاه تراکتور تبریز [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 41-57]

ع

 • عادت واره تحلیل بوردیویی نقش عوامل سرمایه ای در بروز رفتارهای مخاطره آمیز [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 141-190]
 • علل گرایش به ورزش آیا علت گرایش به ورزش می‌تواند میل به ادامۀ آن را در دانش‌آموزان دختر نوجوان پیش‌بینی کند؟ [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 61-78]
 • عملکرد تأثیر فعالیت‌های بدنی بر عملکرد کارکنان دانشگاه تبریز [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 87-107]
 • عملکرد رویکرد معادلات ساختاری در تبیین تأثیر مدیریت زنجیرة تأمین بر بهبود عملکرد اماکن ورزشی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 40-61]
 • عملکرد تحصیلی بررسی اثربخشی آموزش از طریق سیستم واقعیت افزوده بر عمکلرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 1-18]
 • عملکرد تولیدکنندگان تبیین عوامل مؤثر بر ملی‌گرایی مصرفی بر اساس مدل‌یابی حداقل مجذورات جزئی: PLS؛ (مورد مطالعه شهروندان شهرستان کاشان) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 221-264]
 • عملکرد سازمانی اثر صخرۀ شیشه‌ای بر عملکرد مدیران و کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان، با نقش میانجی سکوت سازمانی [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 1-41]
 • عملکرد همسر بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق در میان زوجین شهر کاشان [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 119-151]
 • عملکرد ورزشی ارتباط عملکرد ورزشی تیم‌های ملی با هویت ملی دانشجویان [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 27-59]
 • عوامل اجتماعی‌ بررسی موانع پیشرفت زنان و ارتباط عوامل اجتماعی با ارتقاء آنها به جایگاه مدیریت در سازمان [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 33-58]
 • عوامل بازدارنده بررسی عوامل بازدارندۀ مشارکت ورزشی دختران مقطع دبیرستان (مورد مطالعه: شهرستان‌های جنوب استان آذربایجان شرقی) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 21-39]
 • عوامل جسمانی بررسی عوامل بازدارندۀ مشارکت ورزشی دختران مقطع دبیرستان (مورد مطالعه: شهرستان‌های جنوب استان آذربایجان شرقی) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 21-39]
 • عوامل روانی بررسی عوامل بازدارندۀ مشارکت ورزشی دختران مقطع دبیرستان (مورد مطالعه: شهرستان‌های جنوب استان آذربایجان شرقی) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 21-39]
 • عوامل فرهنگی بررسی عوامل بازدارندۀ مشارکت ورزشی دختران مقطع دبیرستان (مورد مطالعه: شهرستان‌های جنوب استان آذربایجان شرقی) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 21-39]

غ

 • غذاهای غیرخانگی تاثیر تبلیغات غذایی رسانه‌ای بر مصرف غذای غیرخانگی در بین شهروندان تبریز [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 311-348]
 • غیر ورزشکار تأثیر فعالیت‌های بدنی بر عملکرد کارکنان دانشگاه تبریز [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 87-107]
 • غیر ورزشکار مطالعه مقایسه ای شیوه های فرزند پروری والدین و کم رویی بین دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دورۀ اول شهر سراب) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 1-20]

ف

 • فراتحلیل فرا تحلیلی بر مطالعات سبک زندگی در ایران با تأکید بر مطالعه زنان و جوانان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 207-245]
 • فراتحلیل فراتحلیل پژوهش‌های کیفیت زندگی شهری و روستایی در ایران [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 129-164]
 • فراغت جدی تأثیر اوقات فراغت جدی و رفتارهای تفریحی تخصصی‌شده بر دلبستگی مکانی با نقش میانجیگری سبک زندگی در بین (دانش آموزان ورزشکار: مطالعه موردی شهرستان مراغه) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 167-187]
 • فردوس رابطه مؤلفه‌های مهارت‌های زندگی با سلامت اجتماعی(مورد مطالعه: زنان ۲۰ تا ۴۵ ساله شهر فردوس) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 163-217]
 • فرزند آوری تحلیل رابطۀ سبک زندگی با کاهش باروری (مورد مطالعه: زنان 15 تا 49 ساله شهر اهواز) [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 401-438]
 • فرسایش شغلی تأثیر بهزیستی اجتماعی بر فرسایش شغلی دبیران تربیت‌بدنی شهر تبریز [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 225-236]
 • فرصت- تهدید مطالعه جامعه‌شناختی رابطه سبک زندگی و جمعیت جوان و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی با تأکید بر قرآن و حدیث [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 101-133]
 • فرهنگ مطالعه کیفی سبک های فراغتی جوانان شهر شیراز [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 35-70]
 • فرهنگ تعیین تاثیر سلسله برنامه های آموزشی و فرهنگی "سبک زندگی" سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد بر سبک زندگی شرکت کنندگان [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 235-253]
 • فرهنگی تعیین تاثیر سلسله برنامه های آموزشی و فرهنگی "سبک زندگی" سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد بر سبک زندگی شرکت کنندگان [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 235-253]
 • فرهنگ خانه بررسی مشخصه‌های معماری مسکن بر اساس معیارهای فرهنگ و سبک زندگی: یک رویکرد تطبیقی از معماری سنتی و مدرن [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 35-63]
 • فرهنگ سازی بررسی نقش شبکه تلویزیونی ورزش بر مشارکت ورزشی مردم [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 47-69]
 • فرهنگ شهروندی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی (با تأکید برسبک زندگی و فرهنگ شهروندی) مطالعه موردی: شهروندان شهرهای آران و بیدگل و کاشان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 201-232]
 • فرهنگ شهروندی تحلیل جامعه‌شناختی رابطه وضعیت شهروندی فرهنگی و فرهنگ شهروندی با سبک زندگی سلامت زیست‌محیطی (مورد مطالعه: شهروندان استان همدان) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 63-106]
 • فرهنگ مصرف واکاوی فرهنگ مصرف ورزش زنان جوان مبتنی بر نظریۀ فرهنگ مصرف‌کننده [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 123-140]
 • فساد اداری تبیین الگوی کاهش فساد اداری از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات، شفافیت و سلامت سازمانی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 147-166]
 • فضای مجازی مطالعه جامعه‌شناختی رابطه بین آنومی و نگرش به سبک زندگی نامناسب در فضای مجازی (موردمطالعه: شهروندان ۱۸ تا ۶۴ سال شهر یزد) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 123-161]
 • فعالیت بدنی تأثیر فعالیت‌های بدنی بر عملکرد کارکنان دانشگاه تبریز [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 87-107]
 • فعالیت بدنی رابطۀ ادراک تصویر بدنی، شاخص تودۀ بدنی و فعالیت بدنی در زنان سالمند [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 1-29]
 • فعالیت بدنی تاثیر یک ماه فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی معتادان تحت درمان [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 92-111]
 • فعالیت ورزشی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر آسیب‌های اجتماعی کاربران ورزشکار در دوران کووید-19 [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 71-88]
 • فناوری اطلاعات تحلیل مدل ارتباطی پذیرش فناوری اطلاعات و کیفیت خرده‌فروشی در مشتریان برندهای ورزشی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 99-113]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات تبیین الگوی کاهش فساد اداری از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات، شفافیت و سلامت سازمانی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 147-166]
 • فناوری‌های اطّلاعاتی وارتباطی مطالعه رابطه بین فناوری های اطّلاعاتی و ارتباطی و مصرف گرایی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 287-327]
 • فوتبال بررسی و تحلیل وضعیت امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس مدل عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاه‌های فوتبال ایران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 27-51]
 • فوتبال تحلیل شعار دقیقه 25 بازیهای باشگاه تراکتور تبریز [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 41-57]
 • فوتبال ایران بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی با تصویر و هویت تیم در باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 153-169]
 • فوتبال پایه بررسی چالش‌های راهیابی بازیکنان رده‌های پایه استان سمنان به تیم‌های ملی فوتبال [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 185-198]

ق

 • قانون‌گرایی مطالعه جامعه‌شناختی رابطه دین‌داری و سبک زندگی شهروندان (مورد مطالعه: شهر آران و بیدگل، کاشان) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 99-135]
 • قدرت عضلانی بررسی نقش پیش بینی کنندگی سازوکارهای عصبی عضلانی با تعادل پویا در سبک زندگی مردان دارای اضافه‌ وزن [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 43-63]
 • قرآن مطالعه جامعه‌شناختی رابطه سبک زندگی و جمعیت جوان و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی با تأکید بر قرآن و حدیث [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 101-133]

ک

 • کاربران تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر آسیب‌های اجتماعی کاربران ورزشکار در دوران کووید-19 [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 71-88]
 • کارکنان بررسی ارتباط بین دینداری با سبک زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 51-85]
 • کارکنان رابطه بین سبک های مدیریتی با رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان اداره کل استاندارد [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 1-26]
 • کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مطالعه رابطه بین فناوری های اطّلاعاتی و ارتباطی و مصرف گرایی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 287-327]
 • کارکنان زن اثر صخرۀ شیشه‌ای بر عملکرد مدیران و کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان، با نقش میانجی سکوت سازمانی [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 1-41]
 • کارگر مطالعه مقایسه‌ای مؤلفه‌های مؤثر بر سبک زندگی کارگران (مطالعه موردی: کارگران اتوبوسرانی شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 107-154]
 • کالای ورزشی شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه مشتریان از خرید کالای ورزشی دست‌دوم در ایران [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 71-101]
 • کتاب خوانی تبیین وضعیت و عوامل مؤثر بر مصرف کتاب به عنوان مؤلفه سبک زندگی (مورد مطالعه: شهروندان شهرستان کاشان در سال 1392) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 213-264]
 • کسب‌وکار تأثیر جو نوآوری در کلاس ها بر صلاحیت راه‌اندازی کسب ‌وکار مستقل دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 131-146]
 • کیفیت تحلیل مدل ارتباطی پذیرش فناوری اطلاعات و کیفیت خرده‌فروشی در مشتریان برندهای ورزشی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 99-113]
 • کیفیت خدمات بسترسازی کیفیت بهینه خدمات مبتنی بر درجه‌بندی سالن‎‌های ورزشی (مورد مطالعه سالن پورشریفی تبریز) [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 97-123]
 • کیفیت خدمات بررسی عوامل مؤثر بر رضایت ورزشکاران از کیفیت خدمات بیمه ورزشی [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 225-240]
 • کیفیت خدمات ارزیابی کیفیت خدمات اماکن ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرهای بناب، مراغه، عجب شیر و ملکان بر اساس مدل سروکوال [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 205-223]
 • کیفیت زندگی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی (با تأکید برسبک زندگی و فرهنگ شهروندی) مطالعه موردی: شهروندان شهرهای آران و بیدگل و کاشان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 201-232]
 • کیفیت زندگی فراتحلیل پژوهش‌های کیفیت زندگی شهری و روستایی در ایران [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 129-164]
 • کیفیت زندگی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مورد مطالعه: شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل) [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 119-155]
 • کیفیت زندگی بررسی عوامل مرتبط بر رضایت زناشویی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان متاهل ادارات دولتی شهر آباده) [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 75-107]
 • کیفیت زندگی تاثیر یک ماه فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی معتادان تحت درمان [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 92-111]
 • کیفیت زندگی تأثیر خود مراقبتی بر افسردگی و کیفیت زندگی ورزشکاران در دوران بازنشستگی [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 137-152]
 • کیفیت زندگی بررسی نقش مشارکت در ورزش های گروهی و انفرادی در کیفیت زندگی بیماران بهبودیافته از اعتیاد [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 241-259]
 • کیفیت زندگی پیش بینی اضطراب ناشی از کرونا و کیفیت زندگی در دوران پاندمی کووید-19 بر اساس میزان مشارکت و حجم و شدت تمرینات ورزشی و ترکیب بدنی [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 20-40]
 • کیفیت زندگی بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر کیفیت زندگی (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار تحت پوش کمیته امداد امام خمینی شهر پیرانشهر ) [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 89-109]
 • کیفیت زندگی روستایی فراتحلیل پژوهش‌های کیفیت زندگی شهری و روستایی در ایران [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 129-164]
 • کیفیت زندگی شهری فراتحلیل پژوهش‌های کیفیت زندگی شهری و روستایی در ایران [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 129-164]
 • کیفیت زندگی کاری مدل سازی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی در بین معلمان تربیت بدنی (مورد مطالعه: معلمان تربیت بدنی شهرستان ارومیه) [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 25-54]
 • کلید­واژگان: شیوه­ های فرزند پروری مطالعه مقایسه ای شیوه های فرزند پروری والدین و کم رویی بین دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دورۀ اول شهر سراب) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 1-20]
 • کمرویی مطالعه مقایسه ای شیوه های فرزند پروری والدین و کم رویی بین دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دورۀ اول شهر سراب) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 1-20]
 • کووید-19 تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر آسیب‌های اجتماعی کاربران ورزشکار در دوران کووید-19 [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 71-88]

گ

 • گرایش تبیین جامعه‌شناختی برخی علل گرایش دانشجویان به ماهواره (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام‌نور واحد کرمان) [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 135-169]
 • گرایش برند گرایش به برندهای ورزش مبتنی بر تجربه مصرف در بین زنان [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 1-26]
 • گرایش به طلاق بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق در میان زوجین شهر کاشان [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 119-151]
 • گردشگران ورزشی تأثیر سبک زندگی بر رفتار خرید آنی گردشگران ورزشی [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 112-122]
 • گروه سنی بررسی تعیین‌کننده‌های ساختاری و رفتاری سبک زندگی سلامت‌محور با تأکید بر تفاوت‌های جنسیتی (مطالعة موردی: افراد بیش از 40 سال شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 29-66]
 • گونه شناسی سنتی فراتحلیل مطالعات سبک زندگی در پژوهشهای ایرانی [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 1-37]
 • گونه شناسی مدرن فراتحلیل مطالعات سبک زندگی در پژوهشهای ایرانی [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 1-37]

ل

 • لابی علل جامعه‌شناختی سیاسی ناایمنی غذایی در آمریکا و چین [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 103-137]
 • لاین بررسی ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 1-38]
 • لیگ برتر بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی با تصویر و هویت تیم در باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 153-169]

م

 • مازندران تحلیل اجتماعی رفتار مصرف سبز در بین شهروندان (مورد مطالعه: استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 97-135]
 • محتوا ارزش‌یابی معیارهای هویت اسلامی- دینی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی از منظر مقام معظم رهبری در محتوای برنامة درسی رشته‌های علوم انسانی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 177-211]
 • محیط زیست مطالعه جامعه‌شناختی میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و تأثیر آن بر سبک سلامت زیست محیطی (مورد مطالعه: شهروندان تبریز) [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 65-99]
 • مدارس راهکارهای شاداب سازی مدارس بر اساس رویکردهای تربیت‌بدنی (مطالعه موردی: مدارس متوسطه دوم شهرستان آران و بیدگل) [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 260-277]
 • مدافعان حرم مولفه های سبک زندگی شهدای مدافع حرم [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 157-187]
 • میدان اجتماعی تحلیل بوردیویی نقش عوامل سرمایه ای در بروز رفتارهای مخاطره آمیز [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 141-190]
 • مد بودن مطالعۀ جامعه‌شناختی تصویر ذهنی مطلوب و عوامل مرتبط با آن در بین مشتریان (مورد مطالعه: شهروندان بالای 18 سال کرمانشاه) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 201-240]
 • مدیران زن اثر صخرۀ شیشه‌ای بر عملکرد مدیران و کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان، با نقش میانجی سکوت سازمانی [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 1-41]
 • مدیریت بررسی موانع پیشرفت زنان و ارتباط عوامل اجتماعی با ارتقاء آنها به جایگاه مدیریت در سازمان [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 33-58]
 • مدیریت اوقات‌‌ فراغت رسانه‌های دیداری و سبک زندگی اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 1-33]
 • مدیریت بدن مطالعه بین نسلی سبک مدیریت بدن دختران و مادران شهر یزد [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 67-95]
 • مدیریت بدن عوامل مؤثر بر خودآرایی زنان در سبک زندگی مدرن (مطالعه موردی: شهر کاشان) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 137-175]
 • مدیریت بدن سبک زندگی و مدیریت بدن (مورد مطالعه: جوانان 29 - 15 سال در شهر مرند) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-50]
 • مدیریت بدن تأثیر دینداری بر سبک‌زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 103-132]
 • مدیریت بدن رسانه‌های دیداری و سبک زندگی اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 1-33]
 • مدیریت بدن تحلیل رابطه رسانه‌های تحت نظارت و بدون نظارت با مدیریت بدن در بین زنان شهر میاندوآب [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 39-70]
 • مدیریت بدن تحلیل تجارب زیسته زنان مصرف‌کننده مواد به‌واسطه سالن‌های زیبایی و ورزشی: پژوهش کیفی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 163-217]
 • مدیریت ورزشی بررسی و تحلیل وضعیت امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس مدل عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاه‌های فوتبال ایران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 27-51]
 • مربیان ورزش بررسی عوامل ساختاری مؤثر بر دانش مربیان ورزش درباره وظایف قانونی آنان نسبت به ورزشکاران [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 217-234]
 • مریوان بررسی وضعیت تغییرات نسلی سبک زندگی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 165-205]
 • مریوان بررسی عوامل مرتبط با سبک زندگی (مورد مطالعه : جوانان 29 -15 ساله شهر مریوان) [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 71-117]
 • مزیت رقابتی رویکرد معادلات ساختاری در تبیین تأثیر مدیریت زنجیرة تأمین بر بهبود عملکرد اماکن ورزشی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 40-61]
 • مسئولیت اجتماعی نقش ورزش در توسعه رفتارهای اخلاقی و فرهنگی [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 75-95]
 • مسئولیت اجتماعی بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی با تصویر و هویت تیم در باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 153-169]
 • مسئولیت پذیری رابطه ارزش‌ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 70-91]
 • مسئولیت پذیری سلامت بررسی تعیین کننده‌های سرمایه ای مسئولیت پذیری سلامت (مطالعه موردی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر شیراز) [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 131-162]
 • مسئولیت پذیری سلامتی تاثیر آموزش سبک های فرزندپروری بر سبک های زندگی دانش آموزان متوسطه ماکو [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 107-139]
 • مسئولیت شخصی نقش ورزش در توسعه رفتارهای اخلاقی و فرهنگی [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 75-95]
 • مشارکت اجتماعی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مورد مطالعه: شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل) [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 119-155]
 • مشارکت اجتماعی بررسی نقش شبکه تلویزیونی ورزش بر مشارکت ورزشی مردم [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 47-69]
 • مشارکت ورزشی بررسی عوامل بازدارندۀ مشارکت ورزشی دختران مقطع دبیرستان (مورد مطالعه: شهرستان‌های جنوب استان آذربایجان شرقی) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 21-39]
 • مشارکت ورزشی بررسی نقش شبکه تلویزیونی ورزش بر مشارکت ورزشی مردم [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 47-69]
 • مشارکت ورزشی شرکت زنان در فعالیت های ورزشی منتخب و روحیه وندالیستی [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 255-285]
 • مشارکت ورزشی زنان رابطه ارزش‌ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 70-91]
 • مشتریان ورزشی تحلیل مدل ارتباطی پذیرش فناوری اطلاعات و کیفیت خرده‌فروشی در مشتریان برندهای ورزشی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 99-113]
 • مشغله کاری تاثیر تبلیغات غذایی رسانه‌ای بر مصرف غذای غیرخانگی در بین شهروندان تبریز [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 311-348]
 • مشهد جامعه‌شناسی احساسات و رفتارهای نشاط‌بخش مبتنی بر پاداش روش ترکیبی در بین شهروندان شهر مشهد [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 249-311]
 • مصرف بررسی رابطه دینداری با میزان مصرف‌گرایی شهروندان شهر تبریز و زمینه اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 175-205]
 • مصرف رسانه‌های دیداری و سبک زندگی اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 1-33]
 • مصرف مطالعه جامعه‌شناختی رابطه دین‌داری و سبک زندگی شهروندان (مورد مطالعه: شهر آران و بیدگل، کاشان) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 99-135]
 • مصرف فراتحلیل مطالعات سبک زندگی در پژوهشهای ایرانی [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 1-37]
 • مصرف رسانه‌ای تحلیل جامعه شناختی سنجش شاخص های سرمایه فرهنگی و عوامل موثر برآن ( مطالعه موردی جوانان 20 تا 34 ساله شهر ارومیه) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 175-222]
 • مصرف فرهنگی سبک زندگی و مدیریت بدن (مورد مطالعه: جوانان 29 - 15 سال در شهر مرند) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-50]
 • مصرف فرهنگی بررسی برخی از عوامل مؤثر بر سبک زندگی دانشجویان [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 29-66]
 • مصرف فرهنگی بررسی عوامل مرتبط با سبک زندگی (مورد مطالعه : جوانان 29 -15 ساله شهر مریوان) [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 71-117]
 • مصرف قلیان مطالعه عوامل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف قلیان (مورد مطالعه جوانان 17 تا 35 ساله شهر تهران) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 261-310]
 • مصرف کتاب تبیین وضعیت و عوامل مؤثر بر مصرف کتاب به عنوان مؤلفه سبک زندگی (مورد مطالعه: شهروندان شهرستان کاشان در سال 1392) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 213-264]
 • مصرف گرایی بررسی رابطه بین میزان مصرف رسانه‌های ارتباط جمعی و مصرف‌گرایی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 177-210]
 • مصرف‌گرایی بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و اقتصادی بر مصرف‌گرایی (مورد مطالعه: زنان بالای 15 سال شهر ملایر) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 211-244]
 • مصرف‌گرایی بررسی رابطه دینداری با میزان مصرف‌گرایی شهروندان شهر تبریز و زمینه اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 175-205]
 • مصرف‌گرایی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی و مصرف‌گرایی با سبک پوشش دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ماهشهر) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 79-122]
 • مصرف‌گرایی مطالعه رابطه بین فناوری های اطّلاعاتی و ارتباطی و مصرف گرایی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 287-327]
 • مصرف مادی تأثیر دینداری بر سبک‌زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 103-132]
 • مصرف متظاهرانه بررسی رابطه‌ی موقعیت‌های ساختاری و طبقاتی با سبک زندگی سلامت محور؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 171-200]
 • مصرف مواد تحلیل تجارب زیسته زنان مصرف‌کننده مواد به‌واسطه سالن‌های زیبایی و ورزشی: پژوهش کیفی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 163-217]
 • مطالعه تبیین وضعیت و عوامل مؤثر بر مصرف کتاب به عنوان مؤلفه سبک زندگی (مورد مطالعه: شهروندان شهرستان کاشان در سال 1392) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 213-264]
 • معادلات ساختاری تحلیل کمی و کیفی تغییرات سبک زندگی و تأثیر آن در هویت جامعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان سینا، بخش ورزقان) [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 247-294]
 • معاشرت با همالان مطالعه عوامل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف قلیان (مورد مطالعه جوانان 17 تا 35 ساله شهر تهران) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 261-310]
 • معتادان تاثیر یک ماه فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی معتادان تحت درمان [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 92-111]
 • معلمان تحلیل رابطه سلامت اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 155-200]
 • معلمان تربیت بدنی مدل سازی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی در بین معلمان تربیت بدنی (مورد مطالعه: معلمان تربیت بدنی شهرستان ارومیه) [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 25-54]
 • معماری مسکن بررسی مشخصه‌های معماری مسکن بر اساس معیارهای فرهنگ و سبک زندگی: یک رویکرد تطبیقی از معماری سنتی و مدرن [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 35-63]
 • ملایر بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و اقتصادی بر مصرف‌گرایی (مورد مطالعه: زنان بالای 15 سال شهر ملایر) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 211-244]
 • میل به ادامه بررسی رابطه بین سطوح پیوستار انگیزش و میل به ادامه ورزش در دانش‌آموزان دختر نوجوان؛ رویکردی از نظریۀ خودتعیین گری [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 141-153]
 • میل به ادامه آیا علت گرایش به ورزش می‌تواند میل به ادامۀ آن را در دانش‌آموزان دختر نوجوان پیش‌بینی کند؟ [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 61-78]
 • ملی‌گرایی مصرفی تبیین عوامل مؤثر بر ملی‌گرایی مصرفی بر اساس مدل‌یابی حداقل مجذورات جزئی: PLS؛ (مورد مطالعه شهروندان شهرستان کاشان) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 221-264]
 • منطقه سکونت تاثیر تبلیغات غذایی رسانه‌ای بر مصرف غذای غیرخانگی در بین شهروندان تبریز [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 311-348]
 • مهارت زندگی "بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی با میزان سلامت اجتماعی جوانان (مطالعه موردی: جوانان شهرستان حاجی آباد- خراسان جنوبی)" [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 141-187]
 • مهارت‌های زندگی رابطه مؤلفه‌های مهارت‌های زندگی با سلامت اجتماعی(مورد مطالعه: زنان ۲۰ تا ۴۵ ساله شهر فردوس) [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 163-217]
 • میهن‌پرستی تبیین عوامل مؤثر بر ملی‌گرایی مصرفی بر اساس مدل‌یابی حداقل مجذورات جزئی: PLS؛ (مورد مطالعه شهروندان شهرستان کاشان) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 221-264]
 • موانع تبیین چالش‌های ورزش آموزشی کشور با تأکید بر جهت‌دهی سبک زندگی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 125-139]
 • موفقیت ارتباط عملکرد ورزشی تیم‌های ملی با هویت ملی دانشجویان [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 27-59]
 • موفقیت ورزشی تأثیر رضایت از زندگی بر موفقیت ورزشی تکواندوکاران نوجوان [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 58-71]
 • موقعیت اجتماعی- اقتصادی بررسی تعیین‌کننده‌های ساختاری و رفتاری سبک زندگی سلامت‌محور با تأکید بر تفاوت‌های جنسیتی (مطالعة موردی: افراد بیش از 40 سال شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 29-66]
 • موقعیت‌های ساختاری و طبقاتی بررسی رابطه‌ی موقعیت‌های ساختاری و طبقاتی با سبک زندگی سلامت محور؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 171-200]

ن

 • ناباروری مقایسه‌ی وضعیت سلامت اجتماعی در میان زنان بارور و نابارور [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 67-97]
 • ناهنجاری های حاکم بررسی ابعاد فساد و ناهنجاری حاکم بر ورزش قهرمانی [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 167-184]
 • نسل بررسی وضعیت تغییرات نسلی سبک زندگی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 165-205]
 • نسل مطالعه مقایسه‌ای مؤلفه‌های مؤثر بر سبک زندگی کارگران (مطالعه موردی: کارگران اتوبوسرانی شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 107-154]
 • نشاط‌بخشی جامعه‌شناسی احساسات و رفتارهای نشاط‌بخش مبتنی بر پاداش روش ترکیبی در بین شهروندان شهر مشهد [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 249-311]
 • نظریات تضادگرا مطالعه مقایسه‌ای مؤلفه‌های مؤثر بر سبک زندگی کارگران (مطالعه موردی: کارگران اتوبوسرانی شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 107-154]
 • نظریه زمینه‌ای ازدواج سفید؛ انگیزه‌ ها و زمینه ‌ها [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 189-249]
 • نظریه فرهنگ مصرف کننده واکاوی فرهنگ مصرف ورزش زنان جوان مبتنی بر نظریۀ فرهنگ مصرف‌کننده [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 123-140]
 • نگرش اجتماعی بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر کیفیت زندگی (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار تحت پوش کمیته امداد امام خمینی شهر پیرانشهر ) [دوره 8، شماره 19، 1401، صفحه 89-109]
 • نگرش زیست‌محیطی دوگانگی اجتماعی نگرش- رفتار زیست‌محیطی، حلقه مفقوده در جامعه شناسی محیط‌زیست: مروری بر رویکردها [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 219-253]
 • نگرش‌ها بررسی رابطه‌ی جهانی شدن با سبک زندگی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 139-174]
 • نماد منزلتی مطالعه جامعه‌شناختی رابطه دین‌داری و سبک زندگی شهروندان (مورد مطالعه: شهر آران و بیدگل، کاشان) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 99-135]
 • نوجوانان دختر بررسی رابطه بین سطوح پیوستار انگیزش و میل به ادامه ورزش در دانش‌آموزان دختر نوجوان؛ رویکردی از نظریۀ خودتعیین گری [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 141-153]

و

 • وایبر و تانگو بررسی ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 1-38]
 • واتس آپ بررسی ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 1-38]
 • ورزش تأثیر فعالیت‌های بدنی بر عملکرد کارکنان دانشگاه تبریز [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 87-107]
 • ورزش واکاوی فرهنگ مصرف ورزش زنان جوان مبتنی بر نظریۀ فرهنگ مصرف‌کننده [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 123-140]
 • ورزش بررسی رابطه بین سطوح پیوستار انگیزش و میل به ادامه ورزش در دانش‌آموزان دختر نوجوان؛ رویکردی از نظریۀ خودتعیین گری [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 141-153]
 • ورزش آیا علت گرایش به ورزش می‌تواند میل به ادامۀ آن را در دانش‌آموزان دختر نوجوان پیش‌بینی کند؟ [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 61-78]
 • ورزش تاثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر تغییر درد و زاویه کایفوزیس در سلامت بانوان منطقه دو شهر تهران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 190-210]
 • ورزش تبیین چالش‌های ورزش آموزشی کشور با تأکید بر جهت‌دهی سبک زندگی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 125-139]
 • ورزش بانوان طراحی مدل نقش سرمایه اجتماعی بر اوقات فراغت زنان با تأکید بر فعالیت های ورزشی [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 199-216]
 • ورزش راکتی شرکت زنان در فعالیت های ورزشی منتخب و روحیه وندالیستی [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 255-285]
 • ورزش صبحگاهی ارزیابی اثربخشی ورزش صبحگاهی بر سلامت روانی و برخی عوامل آمادگی جسمانی شهروندان شهرستان مرند [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 170-189]
 • ورزش قهرمانی تدوین ماتریس برنامه‌ریزی کمی استراتژیک توسعۀ ورزش قهرمانی (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی) [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 31-68]
 • ورزش قهرمانی بررسی ابعاد فساد و ناهنجاری حاکم بر ورزش قهرمانی [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 167-184]
 • ورزشکار تأثیر فعالیت‌های بدنی بر عملکرد کارکنان دانشگاه تبریز [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 87-107]
 • ورزشکار مطالعه مقایسه ای شیوه های فرزند پروری والدین و کم رویی بین دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دورۀ اول شهر سراب) [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 1-20]
 • ورزشکاران بررسی عوامل ساختاری مؤثر بر دانش مربیان ورزش درباره وظایف قانونی آنان نسبت به ورزشکاران [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 217-234]
 • ورزشکاران آسیب دیده اولویت‌بندی خدمات بیمه ورزشی در جلب رضایت ورزشکاران آسیب دیده [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 154-166]
 • ورزشکاران بازنشسته تأثیر خود مراقبتی بر افسردگی و کیفیت زندگی ورزشکاران در دوران بازنشستگی [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 137-152]
 • ورزشگاه مدل‌سازی معادلات ساختاری اثرپذیری محیط اطراف از مؤلفه‌های توسعه پایدار ورزشگاه‌ها [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 109-135]
 • ورزشگاه آزادی بررسی و تحلیل وضعیت امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس مدل عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاه‌های فوتبال ایران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 27-51]
 • ورزش های انفرادی بررسی نقش مشارکت در ورزش های گروهی و انفرادی در کیفیت زندگی بیماران بهبودیافته از اعتیاد [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 241-259]
 • ورزش های گروهی بررسی نقش مشارکت در ورزش های گروهی و انفرادی در کیفیت زندگی بیماران بهبودیافته از اعتیاد [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 241-259]
 • ورزقان تحلیل کمی و کیفی تغییرات سبک زندگی و تأثیر آن در هویت جامعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان سینا، بخش ورزقان) [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 247-294]
 • وزارت ورزش و جوانان اثر صخرۀ شیشه‌ای بر عملکرد مدیران و کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان، با نقش میانجی سکوت سازمانی [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 1-41]
 • ویژگی‌های جمعیت شناختی بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی با ارزش ویژه برند پوشاک و تجهیزات ورزشی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 1-30]
 • ویژگی‌های روانی-حرکتی پیش بینی اضطراب اجتماعی و آمادگی روانی بدمینتون بازان ماهر به‌وسیلۀ آمادگی جسمانی [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 114-130]
 • وصیت نامه مولفه های سبک زندگی شهدای مدافع حرم [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 157-187]
 • وضعیت اشتغال تحلیل رابطۀ سبک زندگی با کاهش باروری (مورد مطالعه: زنان 15 تا 49 ساله شهر اهواز) [دوره 5، شماره 13، 1398، صفحه 401-438]
 • وظایف قانونی بررسی عوامل ساختاری مؤثر بر دانش مربیان ورزش درباره وظایف قانونی آنان نسبت به ورزشکاران [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 217-234]
 • وندالیسم شرکت زنان در فعالیت های ورزشی منتخب و روحیه وندالیستی [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 255-285]

ه

 • هیستریسیس تحلیل بوردیویی نقش عوامل سرمایه ای در بروز رفتارهای مخاطره آمیز [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 141-190]
 • همبستگی اجتماعی مقایسه‌ی وضعیت سلامت اجتماعی در میان زنان بارور و نابارور [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 67-97]
 • همخانگی ازدواج سفید؛ انگیزه‌ ها و زمینه ‌ها [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 189-249]
 • همدان تحلیل جامعه‌شناختی رابطه وضعیت شهروندی فرهنگی و فرهنگ شهروندی با سبک زندگی سلامت زیست‌محیطی (مورد مطالعه: شهروندان استان همدان) [دوره 5، شماره 14، 1398، صفحه 63-106]
 • هویت تحلیل کیفی سبک پوشش غربی جوانان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 75-102]
 • هویت تحلیل کمی و کیفی تغییرات سبک زندگی و تأثیر آن در هویت جامعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان سینا، بخش ورزقان) [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 247-294]
 • هویت یابی بررسی مشخصه‌های معماری مسکن بر اساس معیارهای فرهنگ و سبک زندگی: یک رویکرد تطبیقی از معماری سنتی و مدرن [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 35-63]
 • هویت اجتماعی بررسی رابطه دینداری با میزان مصرف‌گرایی شهروندان شهر تبریز و زمینه اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز) [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 175-205]
 • هویت اجتماعی تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی از طریق اوقات فراغت در بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج [دوره 6، شماره 16، 1399، صفحه 188-204]
 • هویت اسلامی ـ دینی ارزش‌یابی معیارهای هویت اسلامی- دینی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی از منظر مقام معظم رهبری در محتوای برنامة درسی رشته‌های علوم انسانی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 177-211]
 • هویت تیم بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی با تصویر و هویت تیم در باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 7، شماره 18، 1400، صفحه 153-169]
 • هویت جنسیتی –جهانی شدن-تکنولوژی های نوین ارتباطی ابزارهای جهانی شدن و هویت جنسیتی : (مورد مطالعه: شهروندان 15 تا 45 ساله شهر کاشان) [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 251-287]
 • هویت ملی ارتباط عملکرد ورزشی تیم‌های ملی با هویت ملی دانشجویان [دوره 6، شماره 15، 1399، صفحه 27-59]

ی

 • یادگیری رابطه ارزش‌ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 70-91]
 • یوستار انگیزش بررسی رابطه بین سطوح پیوستار انگیزش و میل به ادامه ورزش در دانش‌آموزان دختر نوجوان؛ رویکردی از نظریۀ خودتعیین گری [دوره 7، شماره 17، 1400، صفحه 141-153]